ภูเก็ตร่วมหามาตรการ แก้ไขปัญหาขยะชุมชน นำร่องก่อนขยายพื้นที่ทำอีก 10 ชุมชน  ดีเดย์ เก็บอีก 3 ธ.ค.นี้

โพสเมื่อ : Thursday, December 1st, 2022 : 8.30 pm

ภูเก็ตร่วมหามาตรการแก้ปัญหาขยะชุมชนหน้าท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา ยกเป็นพื้นที่นำร่อง ระบุยังมีอีกหลายพื้นที่ที่มีขยะหมักหมม เร่งปลุกจิตสำนึกและสร้างความเข้าใจ ให้คนในชุมชน ร่วมคัดแยกขยะ ดีเดย์ 3 ธ.ค.นี้ รวมพลเก็บขยะอีกรอบ

วันนี้ (1 ธ.ค.2565) เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม เพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหา ชุมชนหน้าท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา หลังมีการเผยแพร่ภาพขยะจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งลงในทะเลบริเวณชุมชนดังกล่าว โดยมี นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายอำนวย กล่าวว่า เบื้องต้นที่ประชุมได้กำหนดมาตรการที่จะดำเนินการ ปักแนวเขตที่ดินให้มีความชัดเจนว่าพื้นที่ที่มีการอาศัยอยู่ปัจจุบัน ซึ่งมีประมาณ 17 ไร่  ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา และเป็นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานป่าชายเลนโดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของการสำรวจข้อมูลเพื่อ ไปนำไปสู่การจัดที่ดินเพื่อเป้นที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ แต่ปัจจุบันพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีขยะถูกทิ้งทับถมกันเป็นจำนวน โดยขณะนี้ได้มอบหมายให้ทางศูนย์บริหารป่าชายเลยไปสำรวจขั้นตอนของการขอใช้ที่ดินบริเวณดังหล่าว รวมทั้งให้ไปสำรวจจำนวนครัวเรือของประชาขนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน

นอกจากนั้นยังได้และมอบหมายให้ตม. แรงงานจังหวัด และตำรวจในพื้นที่ เข้าไปสำรวจจำนวนแรงงานต่างด้าว ที่เข้าไปอาศัยในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ยังยืน ต้องยอมรับว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่จะต้องบริหารจัดการทั้งในเรื่องของที่อยู่อาศัย และเรื่องของปัญหาขยะ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าไปอยู่อาศัย ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน เพื่อนำมากำหนดเป็นมากตรการในการแก้ปัญหาระยะยาวต่อไป

และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจจำนวนบ้านเช่าในชุมชน และ ประสานเจ้าของบ้านเช่า มาพูดคุยตกลงเพื่อปลุกจิตสำนึกและให้สร้างความเข้าใจกับผู้เช่าบ้าน ให้ช่วยกันบริหารจัดการ ในเรื่องของการทิ้งขยะและคัดแยกขยะ เน้นกำจัดขยะจากแหล่งกำเนิดต้นทาง ลดปริมาณขยะ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ แบ่งเป็นขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะ รีไซเคิล ขยะอันตรายและดำเนินการรีไซเคิล ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ  หากชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบขยะตกค้างในชุมชนตามที่กำหนด ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะบังคับใช้กฎหมายและกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ทำตามกฎระเบียบ โดยเฉพาะประชาชนและแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในชุมชน

 

นายอำนวย กล่าวต่อไปว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาพาะหน้า ในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ จะมีการระดมกำลังจากทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน ทั้งเจ้าของบ้านเช่า ผู้เช่า ในพื้นที่  ร่วมกันเก็บขยะตกค้าง เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชน

นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า ทาง ทสจ.จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะในพื้นที่ ซึ่งปัญหาขยะเกิดขึ้นในหลายชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ชุมชน ที่จะต้องเข้าไปจัดการ โดยจะใช้ชุมชนหน้าท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาเป็นพื้นที่นำร่อง ซึ่งจะมีการกำหนดมาตรการต่างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัยหาให้หมดไป

ส่วนปัญหาขยะไหลลงทะเลนั้น ขณะนี้ยังไม่มีเนื่องจากมีการติดตั้งบูมสำหรับดังขยะไว้ ทำให้ขยะที่เกิดขึ้นยังอยู่ในพื้นที่ ที่กำหนด  ซึ่งหลังจากนี้จะมีการเข้าไปดำเนินการ ซึ่งจะมีการเข้าไปจัดระเบียบและเฝ้าระวังในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทิ้งขยะ แต่ถ้ายังไม่ทำตามกติกาก้จะต้องมีการบังคับใช้กำหมายกับคนที่ฝ่าฝืน และหาดไม่ทำตามก้อาจจะมีการพิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้เป็นพื้นที่เพื่อที่อยู่อาศัยได้