ภูเก็ตรณรงค์ใหญ่โค้งสุดท้าย ก่อนลงมติร่างรัฐธรรมนูญ 7 สิงหานี้

โพสเมื่อ : Thursday, July 28th, 2016 : 10.48 am

จังหวัดภูเก็ตเตรียมจัดกิจกรรม big day พร้อมกันทั่วประเทศ 4 สิงหาคมนี้ รณรงค์ให้ชาวภูเก็ตออกไปใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญให้ได้ร้อยละ 80 ในช่วงโค้งสุดท้าย 3 วัน ก่อนวันลงประชามติ 7 สิงหา

14

นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม big day โดยมีคณะกรรมการแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม big day รณรงค์ให้ประชาชนออกไปลงมติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงนี้ พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 นี้ ณ.เวทีกลางสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

191902

นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดเกณฑ์ประชาชนทั่วประเทศ ออกมาใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 80 โดยมีแผนจัดกิจกรรม big day พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 นี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 3 วันสุดท้ายก่อนวันลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้

 

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม big day ขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมเป็นคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อร่วมกันเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาลงประชามติให้ได้ร้อยละ 80 ตามที่ได้มีการวางเป้าหมายไว้

ใช้โฆษณา

โดยในวันจัดกิจกรรมดังกล่าว จะเป็นการรณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิลงประชามติครั้งใหญ่ของจังหวัดภูเก็ต ที่จะมีหน่วยงานราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ออกมาร่วมกันรณรงค์ไม่ต่ำกว่า 5,000 คน มีทั้งขบวนเดินรณรงค์โดยนักเรียน นักศึกษา ไปตามถนนสายต่างๆ ในตัวเมืองภูเก็ต ขบวนรณรงค์ด้วยจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถมอเตอร์ไชค์ใหญ่ รถแห่จำนวน 17 คัน ไปทั่วทั้งเกาะภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญให้ได้ร้อยละ 80 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้