ภูเก็ตยกระดับป้องกันและบรรเทาสาธรณะภัย ลงนามความร่วมมือการใช้เครื่องจักร เพื่อช่วยผู้ประสบภัยทันท่วงที

โพสเมื่อ : Monday, February 20th, 2023 : 1.45 pm

 

 ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ภูเก็ตยกระดับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ ลงนามบันทึกความเข้าใจ “ความร่วมมือในการใช้ประโยชน์เครื่องจักรกล ” เพื่อให้การช่วยเหลือทำได้ทันท่วมที สร้างความเชื่อมันให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว

เมื่อเร็วๆนี้ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และ นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือ ในการใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย และ สาธารณภัยอื่น ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบจ.ภูเก็ต และ เทศบาลเมืองป่าตอง

โดยนายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย นายรัฐพล นราดิศร อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายศุภชาติ กิจดำเนิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.กะทู้ เขต 2 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหาร ภาคีเครือข่ายสาธารณภัย และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ สวนสาธารณะโลมา หาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

สำหรับการลงนามความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงานในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย อบจ.ภูเก็ต  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต และเทศบาลเมืองป่าตอง ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์สาธารณภัย ทั้งอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ดินถล่ม อาคารถล่ม ภัยจากทางน้ำ และสึนามิ ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้อย่างทันท่วงที สามารถป้องกันและลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นรูปธรรมงยั่งยืนต่อไป