ภูเก็ตยกระดับความเข้มเฝ้าระวังแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ตรวจนักท่องเที่ยวจีนทุกเที่ยวบิน

โพสเมื่อ : Saturday, January 25th, 2020 : 8.00 pm

ภูเก็ตยกระดับตรวจเข้มวางระบบคัดกรองนักท่องเที่ยวจากจีนทุกราย ทั้งขาเข้าและขาออก ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า พร้อมยืนยันจนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยในภูเก็ต

วันนี้( 25 มกราคม 2563) เวลา 15.00 น. ที่ ห้องประชุม ท่าอากาศยานภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวย การโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมแถลงข่าว การกำหนดแนวทางการรับมือเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สายพันธุ์ใหม่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต,นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต,นายทัสสยุ เดชะโชติ หัวหน้าด่านควบคุม โรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ,

สำหรับแนวทางการดำเนินการควบคุมป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาของจังหวัดภูเก็ตเบื้องต้น นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้อนุมัติงบฉุกเฉินเพื่อจัดซื้อเครื่องเทอร์โมอินฟราเรดจำนวน 36 เครื่อง เพื่อนำมาใช้ ณ ประตูเข้าออกภายในท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตทั้ง 6 ประตูเพื่อดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิของนักท่องเที่ยวทุกรายที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่มาประจำสนามบินนานาชาติภูเก็ตวันละ 18 คนปฏิบัติหน้าที่ใน 3 ช่วงเวลาคือ เพื่อทำหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองโรคเบื้องต้นให้แก่นักท่องเที่ยวทุกรายที่เดินทางผ่านเข้ามาในพื้นที่ท่าอากาศยานภูเก็ต

ทั้งนี้หากพบ นักท่องเที่ยวที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส จะดำเนินการคัดแยกและนำส่งโรงพยาบาลทันที เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบวินิจฉัยโรค โดยทำการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ Nasopharyngeal swab, Throat swab และตัวอย่างเลือด ไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สถาบันบำราศนราดูรและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตามกระบวนการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตามหลักมาตรฐานสากล

นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตท่าอากาศยานภูเก็ต ,ด่านควบคุม โรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ตในการวางแผนควบคุมและป้องกันโรค อย่างเข้มข้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ตนเองพร้อมเป็นสื่อกลางประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนให้การทำงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปด้วยความราบรื่น ทั้งนี้หากจังหวัดภูเก็ตมีการวางมาตรฐานในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าที่ดีจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดภูเก็ต

นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวยืนยันว่าขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาแม้แต่รายเดียวและมีระบบการคัดกรอง ส่งต่อผู้ป่วยอย่างรวดเร็วโดยทุกโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนมีความพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์ดังกล่าว

ด้านนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวย การโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวว่าในส่วนของโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้เตรียมพร้อมรับมือการควบคุมและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าโดยทุกโรงพยาบาลได้มีการเตรียมความพร้อมห้องแยกผู้ป่วยเพื่อเฝ้าติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิด ในการรองรับหากมีนักท่องเที่ยวที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 38 องศาเซลเซียสซึ่งจะถูกส่งต่อมาเฝ้าติดตามอาการ ณ ห้องคัดแยกในโรงพยาบาลต่างๆ ที่ได้เตรียมห้องเอาไว้

สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมามีผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวังจำนวน 12 คน ขณะนี้ผลเลือดออกมาแล้ว 8 คนไม่พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคไรน่าแม้แต่คนเดียว ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เฝ้าติดตามอาการจำนวน 4 คน น่าจะทราบผลเลือดในวันพรุ่งนี้ แต่เชื่อว่าไม่น่าจะติดเชื้อเนื่องจากขณะนี้ทุกคนอาการดีขึ้น