ภูเก็ตพัฒนาเมือง จับมือ สำนักวิจัยฯ  จัด“ Phuket Property Awards” ดันคอนโดเหลือขายสู่นักลงทุนต่างชาติ

โพสเมื่อ : Tuesday, October 31st, 2017 : 8.55 pm

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จับมือ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและการศึกษาการพัฒนาเมืองภูเก็ตเติบโต อย่างชาญฉลาด ด้านอสังหาฯเตรียมจัดโครงการ “ Phuket Property Awards” ดันโครงการอสังหาฯ ของคนท้องถิ่นที่ผ่านหลักเกณฑ์ หวังระบายคอนโดค้างขายกว่า 2 พันยูนิต สู่นักลงทุนต่างชาติ กระตุ้นการลงทุนคอนโดฯในภูเก็ตที่ชะลอตัวเหลือขายเพียบ

 

เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (31 ต.ค.) ที่โรงแรม โบ๊ทลากูน รีสอร์ท จ.ภูเก็ต บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด หรือ PKCD ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยนายก้าน ประชุมพรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด กับ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ โดยมี รศ. ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ นายบุญ ยงสกุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีกรรมการบริหาร บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง กรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต เจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงิน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

 

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดจากการที่ทางบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ได้วางแผนงานเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองภูเก็ตตามแนวคิดที่การเติบโตอย่างชาญฉลาด หรือ Smart Growth และการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง หรือ Transit-Oriented -Development (TOD) ซึ่งเป็นแนวคิดในการวางผังและพัฒนาเมืองที่ประเทศชั้นนำทั่วโลกต่างนำมาใช้ในการออกแบบและกระตุ้นเศรษฐกิจของเมือง เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เทียบเท่าเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ซึ่งการดำเนินการตามแนวคิดดังกล่าวข้างต้นจำเป็นที่จะต้องใช้หลักวิชาการและงานวิจัยมารองรับการพัฒนา

ทางบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด จึงได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อร่วมมือในการวิจัยและการศึกษาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และโครงการพัฒนาเมือง,ร่วมมือในการวิจัยและการศึกษาในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และระบบขนส่งทางทะเล (Transportations) การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่ง (TOD) และการพัฒนาท่าเรือ (Ocean Marina)

 

ร่วมมือในการวิจัยและการศึกษาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก (Alternative electricity supply) และการพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (Water supply management),ร่วมมือในการวิจัยและการศึกษาในการพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก เช่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยว (Application platforms) การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการลงทุน (Premium tourist & Real estate promotion) การจัดกิจกรรมประชุมและนิทรรศการในระดับเอเชีย (Asean Expo 2025) การจัดงานประกวด Thailand Property Awards for Export (TPAE) 2017 และการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสัญลักษณ์ของเมือง (Land mark)

 

ร่วมมือในการวิจัยและการศึกษาในการพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เช่น การพัฒนาระบบไฟส่องสว่างสาธารณะอัจฉริยะ (Smart lighting) การพัฒนาระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart safety) การพัฒนาระบบคลังความรู้ในการพัฒนาเมือง (Knowledge repository system)

นอกจากนี้ ยังจัดเสวนาในหัวข้อ “ร่วมสร้างแนวทางการยกระดับอสังหาริมทรัพย์ ระหว่าง PKCD กับ NIDA โดยมี รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และ นายบุญ ยงสกุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ร่วมเวทีเสวนา

 

โดยบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด จะร่วมกับ ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต และจังหวัดภูเก็ต พัฒนายกระดับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต ด้วยการจัดโครงการประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตขึ้น หรือ Phuket Property Awards เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น และเป็นการระบายสินค้าด้านอสังหาฯโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมที่เป็นโครงการของนักลงทุนในท้องถิ่นที่รอขายไปสู่นักลงทุนชาวต่างชาติ กลุ่มคนจีน เนื่องจากผลการวิจัยระบุว่าตลาดจีนมีศักยภาพสูงในการซื้อคอนโดฯในภูเก็ตสูง

นายบุญ ยงสกุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต กล่าวว่า โครงการ Phuket Property Awards เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง PKCD กับศูนย์วิจัยฯ สมาคมอสังหาฯภูเก็ต และจังหวัดภูเก็ต ตามนโยบายของรัฐบาล โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านอสังหาฯให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเพื่อนำไปโรดโชว์ส่งเสริมการขายที่ประเทศจีน ประกอบกับทางจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ต้องการที่จะให้โครงการบ้านจัดสรรในภูเก็ตเป็นไปตามกฎระเบียบ มีคุณภาพ ไม่มีการร้องเรียน และมีธรรมาภิบาลในการประกอบการ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้น

 

นายกสมาคมอสังหาฯภูเก็ต กล่าวต่อว่า ตามแผนงานที่วางไว้ น่าที่จะมอบรางวัล Phuket Property Awards ให้กับผู้ประกอบการคอนโดมิเนียมที่เป็นโครงการของคนท้องถิ่นภูเก็ต และเป็นโครงการที่ยังขายไม่ได้ ได้ประมาณเดือน ก.พ.2561 ที่จะถึงนี้ การพิจารณามอบรางวัลดังกล่าวจะมาจากคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาฯ เช่น ที่ดิน สคบ.เป็นต้น หลังจากนั้นทาง บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ก็จะเป็นเอเย่นต์หลักในการนำโครงการคอนโดฯที่เหลือขายและได้รับการการันตีไปโรดโชว์ส่งเสริมการขายในตลาดจีนโดยผ่านทางเอเย่นต์ในประเทศจีนอีกทอดหนึ่ง เนื่องจากผลวิจัยของศูนย์วิจัยฯระบุว่าจีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงในการที่จะนำเสนอขายคอนโดมิเนียมในภูเก็ต

สำหรับคอนโดมิเนียมที่ได้มีการลงทุนและก่อสร้างแล้วเสร็จในภูเก็ต ที่อยู่ระหว่างการขายมีประมาณ 2,000 กว่ายูนิต 50% ของยูนิตที่อยู่ระหว่างการขายเป็นของนักลงทุนท้องถิ่น มีประมาณ 50 โครงการ ซึ่งทางสมาคมฯต้องการที่จะให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้สามารถขายโครงการได้หมด เพื่อให้เกิดการลงทุนคอนโดมิเนียมในภูเก็ตต่อ เนื่องจากขณะนี้การลงทุนคอนโดฯในภูเก็ตมีการชะลอตัวจากที่มียูนิตเหลือขายอีกจำนวนมาก และคาดหวังว่าการมอบรางวัล Phuket Property Awards ในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดในต่างประเทศ และสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติเพราะเป็นโครงการที่ได้รับการการันตีว่ามีคุณภาพ