ภูเก็ตพร้อมเปิดเที่ยวในเขตอุทยานได้แล้ว แต่ต้อง  New Normal เท่านั้น

โพสเมื่อ : Sunday, June 28th, 2020 : 1.29 pm

อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ทดสอบความพร้อม (Test Readiness) พร้อมหนดมาตรการป้องกัน covid-19 ก่อนเปิดอุทยานแห่งชาติพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 แนะเตรียมพร้อมก่อนเที่ยวยังคงรูปแบบ New Normal

วันนี้ (28 มิ.ย.) นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน ในการทดสอบความพร้อม (Test Readiness) และการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ก่อนเปิดอุทยานแห่งชาติพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายณัฐวัฒน์ นุ้ยศรีราม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ให้การต้อนรับพร้อมแนะนำความพร้อม (Test Readiness) และการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19

โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม  2563  อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต จะเปิดให้ประชาชนเข้าท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแบบวิถีใหม่ New Normal ซึ่งจะมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว ไม่เกิน 560 คนต่อช่วงเวลา ในเบื้องต้นจะใช้ระบบจองตั๋วล่วงหน้าร้อยละ 70 ส่วนอีกร้อยละ 30 จะเปิดให้ซื้อตั๋วด้านหน้าด่านอุทยานแห่งชาติ เพื่อป้องกันประชาชนบางส่วนที่ยังไม่ทราบการเปิดให้จองล่วงหน้า

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม ใช้ระบบคัดกรอง และจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวโดยจองล่วงหน้าผ่านแอพลิเคชั่น “QueQ ” และ ลงทะเบียน Check in – Check out ผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ทั้งก่อนเข้าและออกจากแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ หากไม่สะดวกทางโทรศัพท์ ต้องทำการบันทึกรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์พร้อมระบุเวลาเข้า-ออก ซึ่งการดำเนินการในลักษณะนี้ จะช่วยลดความแออัดของนักท่องเที่ยวและสะดวกต่อการบริหารจัดการภายในอุทยานแห่งชาติ

ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวในอุทยานแห่งชาติในรูปแบบ New Normal ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้ จะต้องปฏิบัติดังนี้ 1. นักท่องเที่ยวลงทะเบียนจองล่วงหน้าเข้าอุทยานแห่งชาติ ผ่านแอปพลิเคชั่นคิวคิว (QueQ) (เลือกอุทยาน เลือกวัน เลือกช่วงเวลา จำนวนคน ใส่เบอร์โทรศัพท์ รหัสการจอง)  2. เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงอุทยานแห่งชาติ  ณ ด่านจัดเก็บค่าบริการ แสดงคิวจองให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อตรวจสอบรหัสการจอง 3. ชำระค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ

4.นักท่องเที่ยว Check in ผ่านระบบ “ไทยชนะ” 5. ผ่านจุดคัดกรองมาตรการป้องกัน COVID-19 (ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ) 6. ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติตามจุดต่าง ๆ ที่มีการจำกัดนักท่องเที่ยว 7. หลังท่องเที่ยวเสร็จ นักท่องเที่ยวต้อง Check out ผ่านระบบ “ไทยชนะ” ก่อนออกพื้นที่อุทยานทุกครั้ง

สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ ยังคงต้องตระหนักถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวเองจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม สวมหน้ากากอนามัยระหว่างท่องเที่ยว รับประทานอาหารในจุดที่กำหนดไว้ ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะในจุดที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ หรือเข้าร่วมโครงการขยะคืนถิ่นกับทางอุทยานด้วยการนำขยะออกจากอุทยานแห่งชาติ เพื่อลดปริมาณขยะตกค้างในอุทยาน ตลอดจนเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สะอาด และป้องกันสัตว์ป่าไปกัดกินจนเกิดการสูญเสียชีวิตได้ตามที่เคยปรากฎเป็นข่าว รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติด้วย