ภูเก็ตพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว จัด “งาน 236 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรี ศรีถลาง “

โพสเมื่อ : Monday, March 8th, 2021 : 7.09 pm

จังหวัดภูเก็ต จับมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัด “งาน 236 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรี ศรีถลาง จังหวัดภูเก็ต” ส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ผ่านการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์

วันนี้ ( 7 มี.ค.)  นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายเวรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นางกรทิชาต์ วัฒนพันธุ์ เลขานุการ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และรศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร ผู้เขียนบทละครอิงประวัติศาสตร์ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ร่วมแถลงข่าวจัดงาน ” 236 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรี ศรีถลาง จังหวัดภูเก็ต” และงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร งานแสดง แสง สี เสียงละครอิงประวัติศาสตร์ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2564  ณ ไลม์ไลท์อเวนิว ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โดยงานดังกล่าวทางจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยนำประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมือง วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในการนำเสนอเรื่องราวให้นักท่องเที่ยว ได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต พร้อมเทิดทูนวีรกรรมอันหาญกล้าของสองวีรสตรีและวีรชนผู้กล้าเมืองถลาง ให้อนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแก่ผู้กระทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน

สำหรับรูปแบบการจัดงานในปีนี้เป็นการนำเสนอผ่านแนวความคิดที่ว่า“ถลาง เมืองท่าสานชีวิต บรรพชนอุทิศ ถิ่นวีรชน” ผ่านการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ ซึ่งมีผู้ร่วมแสดงจำนวนมาก  โดยรูปแบบการจัดงานในปีเป็นการนำเสนอผ่านแนวความคิด ( concept ) “ถลาง เมืองท่าสานชีวิต บรรพชนอุทิศ ถิ่นวีรชน” ประกอบด้วย 1. เมืองท่าสานชีวิต :  เมืองถลาง และ ชาวถลาง มีชีวิตผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนาน เป็นเมืองท่าโบราณ มีวิถีชีวิตในการทำประมงและการค้าขายดีบุก  รวมทั้งการคมนาคมขนส่งทางน้ำเป็นจุดศูนย์กลางของการค้าขายของไทย

2..บรรพชนอุทิศ ถิ่นวีรชน : แนวคิดนี้ได้รับการสื่อสารโดยตรงผ่านการแสดง แสง สี เสียง ซึ่งมีแนวคิดหลักคือ การเทิดทูนวีรกรรมอันหาญกล้าและสติปัญญาอันชาญฉลาดมีไหวพริบของสองวีรสตรี  ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เหล่า 9 วีรชน และ เหล่าผู้กล้าชาวถลาง ให้อนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแก่ผู้ที่ได้กระทำประโยชน์ให้แผ่นดิน

3.งานศิลปะแบบจัดวาง (Installation Art) : คือการตกแต่งภายในงานแบบศิลปะการจัดวาง  เน้นการใช้แสงเงาผ่านผ้าเพื่อเป็นการเชื่อมโยงกับการสักการะบูชา และความศรัทธา โดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ผ้า เป็นส่วนประกอบหลักในโครงสร้าง

4..งานศิลปะจิตรกรรม : งานจิตรกรรม ที่ประยุกต์ใช้ผ่านฉากการแสดงแสง สี เสียง ที่ไม่เพียงเป็นฉากการแสดงทั่วไป แต่เป็นงานจิตรกรรมที่รังสรรโดยกลุ่มศิลปินร่วมสมัย ที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ ฉากเกือบทั้งหมดที่ปรากฎ จะเกิดขึ้นจากการวาดด้วยมือและลงสีสด ตามรูปแบบการจัดงานการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ปีนี้ จะดำเนินการ ภายใต้ชื่อเรื่อง “ 236 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง ”เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญในอดีตของเมืองถลาง  และวีรกรรมอันหาญกล้าของบรรพชนเมืองถลาง เพื่อให้ลูกหลานได้ย้อนภาพกลับไปในห้วงกาลที่สำคัญในอดีต

นอกเหนือจากไฮไลท์การแสดงแสง สี เสียงแล้ว ภายในงาน ตลอด 3 วัน จะมีกิจกรรม การแสดงวิถีพื้นบ้าน  การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  การจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สินค้า OTOP ของดีเมืองภูเก็ต อาหารอร่อยภูเก็ต และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยการจัดงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

และการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ยังได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมกันจัดกิจกรรมอื่นๆ อีก เช่น พิธีอุปสมบทหมู่อุทิศส่วนกุศลแต่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย และบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง และพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร