ภูเก็ตพร้อมซ้อมอพยพหนีภัยสึนามิสร้างความเชื่อมั่นประชาชน – นักท่องเที่ยว

โพสเมื่อ : Friday, June 21st, 2019 : 11.20 am

ภูเก็ตซ้อมใหญ่ระดับภูมิภาค การแจ้งเตือนและอพยพภัยสึนามิ 25 มิ.ย.นี้ ณ หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต พร้อมชวนประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าร่วม เตรียมพร้อมรับมือกรณีเกิดเหตุ สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว

นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการซึกซ้อมอพยพหนีภัยสินามิ ว่า กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 (Integrated Disaster Management Exercise : IDMEx 2019) สถานการณ์ภัยสึนามิ ยกระดับภัยเป็นภัยระดับ 4 สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง ในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล

โดยมีการทดสอบแผนเผชิญเหตุสึนามิ ระดับจังหวัดชายฝั่งอันดามัน เพื่อทดสอบการประสานงาน สั่งการ ในการจัดการสถานการณ์ของหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบการบูรณาการ การปฏิบัติ ทั้งการใช้ทรัพยากร เครื่องมือ กำลังพล และกำลังจิตอาสาในการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 โดยการสมมุติสถานการณ์เกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.9 ริกเตอร์ ที่ความลึก 10 กิโลเมตร บริเวณหมู่เกาะนิโคบาร์ มหาสมุทรอินเดีย และ มีคลื่นสึนามิเข้าถล่มชายฝั่ง 6 จังหวัดอันดามัน

จากนั้นการสื่อสารหลักทุกชนิดในพื้นที่ ได้รับผลกระทบไม่สามารถใช้การได้ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันในระยะ 2 กิโลเมตร ถูกตัดขาด ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้รับบาดเจ็บและสูญหาย 

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต จะมีการฝึกปฏิบัติการแจ้งเตือนและการอพยพภัยสึนามิ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. บริเวณซอยบางลา หาดป่าตอง อำเภอกะทู้ ซึ่งจะมีการเปิดสัญญาณเตือนภัย เพื่อแจ้งให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว อพยพจากบริเวณชายหาดป่าตอง ไปยังจุดรวมพลและจุดปลอดภัยบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าจังซีลอน

ซึ่งขณะนี้ได้ให้เทศบาลตำบลป่าตอง ดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ทราบถึงการฝึกอพยพภัยในวันดังกล่าว  โดยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดตั้ง 8 จุด รอบพื้นที่หาดป่าตอง การประชาสัมพันธ์ผ่านรถแห่ 2 ภาษา และการจัดทำแผ่นพับ 2 ภาษา แจกจ่ายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ทราบถึงกำหนดการและรูปแบบการฝึก เพื่อไม่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความตื่นตระหนก เมื่อได้ยินเสียงการแจ้งเตือนภัย

อย่างไรก็ตาม การฝึกซ้อมถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ในมาตรการเตรียมความพร้อม การป้องกัน และลดความตื่นตระหนก ลดความสูญเสีย หากเกิดสถานการณ์ต่างๆขึ้นจริง จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ร่วมการฝึกอพยพภัยสึนามิในครั้งนี้ด้วย