ภูเก็ตพร้อมก้าวเข้าสู่เมือง Smart Cityระบุงบชุดแรกมาแล้วกว่า 300 ล้าน

โพสเมื่อ : Sunday, July 31st, 2016 : 9.58 am

เปิดเวทีสัมมนา “Phuket Smart Growth Vision of Smart City & Marina City วิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองสู่ Smart City ปี 2020 ” รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุได้งบส่วนแรกมาแล้ว ขณะที่สิ่งที่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ คือการเปิดให้ประชาชนใช้ WIFi ฟรี

5

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา บริษัท พิคภูเก็ต จำกัด ได้จัดให้มีการสัมมนา โครงการ “Smart Growth Vistion of Phuket Smart City + Marina city + โครงการประชารัฐ” หรือโครงการ “Phuket Smart Growth Vision of Smart City & Marina City วิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองสู่ Smart City ปี 2020 ” ขึ้นที่ ห้องแกรนด์บอลล์รูม โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน งาน “Architect &Engineering 2016” หรืองานแสดงวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่าง และของใช้ในโรงแรม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 31 ก.ค.2559 นี้

 

สำหรับการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ สืบเนื่องจากทางบริษัท พิคภูเก็ต จำกัด โดยนายธเนศร์ ไตรวุฒิ  เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้กับทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่การเป็นเมือง Phuket Smart City มี ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมเวทีเสวนาให้ความรู้เรื่องและแสดงวิสัยทัศน์การเป็นเมือง Phuket Smart City  พร้อมด้วยวิทยากรประกอบด้วย นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองป่าตอง,นายแพทย์โกศล แตงอุทัย รองนายกเทศบาลเมืองภูเก็ต,นายพิชัย จาวลา นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของโรงแรม B2,นายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการ SIPA Phuket, โดยมีนายสัจจพล ทองสม เป็นผู้ดำเนินรายการ

0

ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานในพิธี กล่าวถึงเรื่อง Phuket Smart City ว่า ประเทศไทย ได้กำหนดให้มี Smart City เพียงสองเมืองคือ จ.ภูเก็ต และ จ.เชียงใหม่ ในส่วนของ จ.ภูเก็ต เองได้งบประมาณมาก้อนแรกมาแล้วในการทำให้ภูเก็ตเป็นเมือง Smart City ประมาณ 300 ล้านบาท เพื่อมาพัฒนาจังหวัด อย่างแรกคือ ด้านเศรษฐกิจ (Smart Economy) เรื่องการลงทุน หลังจากทางจังหวัดได้มีการประกาศออกไปก็มีบริษัทจากต่างชาติให้ความสนใจจะเข้ามาร่วมลงทุนในจังหวัดภูเก็ตจำนวนมาก

 

ส่วนที่ 2 คือเรื่องสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) ต่อไปนี้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย เราจะนำเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาบริหารจัดการเรื่องน้ำเสีย และสิ่งแวดล้อมโดยรวม 3. ด้านการศึกษา (Smart Education) ต่อไปนี้ทุกคนที่เรียนอยู่ใน จ.ภูเก็ต ต้องสามารถติดตามได้ถึงตัวบุคคล การศึกษาต้องสอนให้เด็กคิดได้ คิดเป็น อีกอย่างที่ถือว่าสำคัญเช่นกันคือ ด้านความปลอดภัย (Smart Safety) ภูเก็ตต้องเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้มาเยือน ทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่ทาง จ.ภูเก็ต กำลังดำเนินการ และมีความคืบหน้าในหลายๆ ส่วน เพื่อก้าวเข้าไปสู่เป้าหมาย Phuket Smart City ในปี 2020

6

ขณะที่คุณประชา อัศวธีระ ผู้จัดการ SIPA Phuket  กล่าวถึงรายละเอียดของการนำจังหวัดภูเก็ต ก้าวเข้าไปสู่การเป็น Phuket Smart City ว่า  Smart City คือ การเอา ดิจิตอล เทคโนโลยี เข้ามาบริหารจัดการเมือง ซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ต จะแบ่งออกเป็น 7  ด้าน คือ ด้านการศึกษา,ด้านเศรษฐกิจ,ด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านการจัดการของภาครัฐ,ด้านสุขภาพ,ด้านความปลอดภัย และด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในทุกๆ ด้านตอนนี้ทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ตก็เดินหน้าผลักดันอย่างเต็มที่ แต่ในระยะสั้นภายในปี 2559 นี้ สิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตคือเรื่องของการมีฟรีไวไฟให้กับประชาชน ซึ่งตอนนี้ก็มีเอกชนหลายๆ รายที่สนใจเข้ามาลงทุน ขั้นตอนอยู่ในช่วงการดูว่าจะมีรูปแบบการลงทุนอย่างไร ขณะที่เป้าหมายในการสร้างจังหวัดภูเก็ตภายในกรอบทั้ง 7 ด้าน สู่การเป็น Phuket Smart City เราวางไว้ที่ปี 2020

 

ด้านนางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองป่าตอง เผยว่า มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทางเทศบาลป่าตอง เองต้องพยายามเดินหน้าขับเคลื่อนเพื่อก้าวสู่ความเป็น Phuket Smart City ให้ได้ โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม วันนี้งบประมาณโดยส่วนใหญ่ของเทศบาลป่าตองเน้นหนักไปในเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นการขจัดปัญหาขยะ น้ำเสีย เช่นเดียวกับเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อย่างเช่น ถนน ในอนาคตก็จำเป็นต้องมีการปรับปรุงเนื่องจากปัจจุบันเริ่มทรุดโทรม ส่วนในระยะสั้นนี้สิ่งที่เราต้องทำคือ การปรับภูมิทัศน์เมืองป่าตอง เรามีโครงการเอาสายไฟฟ้า และ สายโทรศัพท์ลงดิน ตอนนี้โครงการก็ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว

1

นายธเนศร์ ไตรวุฒิ

เช่นเดียวกับ นายแพทย์โกศล แตงอุทัย รองนายกเทศบาลเมืองภูเก็ต มองว่า การจะเดินทางไปสู่ Phuket Smart City ยังคงมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของข้อกฎหมายหลายๆ ส่วนที่ยังไม่เอื้อให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งยังเป็นสิ่งที่ต้องพยายามปรับปรุงเพื่อสอดรับกับการก้าวไปสู่การเป็น Phuket Smart City ในอนาคต

 

นายพิชัย จาวลา นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของโรงแรม B2 ถึงภาพรวมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต ว่า ขณะนี้การลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ยังไปได้สวย

2