ภูเก็ตผนึกกำลัง แจกถุงยังชีพช่วยผู้ยากไร้ คนเปราะบาง กระทบจากโควิด

โพสเมื่อ : Friday, May 21st, 2021 : 4.32 pm

ภูเก็ตผนึกกำลัง รัฐ ราษฎร์ องค์กรเอกชน อปท. ลุยแจกถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อน ช่วยผู้ยากไร้ คนเปราะบาง คนยากลำบาก ได้รับผลกระทบจากโควิดระบาด

วันนี้ ( 21 พ.ค.) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมหารือถึงมาตรการการช่วยเหลือกลุ่มผู้ยากไร้ คนเปราะบาง และ คนยากลำบาก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอทั้ง 3 อำเภอ นางเบญจวรรณ ตัมพานุวัฒน์ ประธานมูลนิธิกุศลธรรม นายแพทย์สงวน  คุณาพร อดีตผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการในการช่วยเหลือกลุ่มดังกล่าว

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิดระลอกที่ 3 ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีงานที่จะต้องทำ 4 ข้อด้วยกัน  ประกอบด้วย การควบคุมการแพร่ระบาดชองเชื้อโควิด การสกัดกั้นคนที่จะนำเชื้อเข้ามาจากการข้างนอก การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และ การดูแลผู้ยากไร้ผู้ยากลำบาก

ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวพบว่ามีความก้าวหน้าไปตามลำดำดับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพบว่าขณะนี้การติดเชื้อของภูเก็ตลดลงมาอยู่ที่เลขตัวเดียว ส่วนเรื่องการสกัดกั้นคนจากภายนอกนั้นทางจังหวัดได้ออกมาตรการให้คนที่เข้าภูเก็ตทุกเส้นทางต้องตรวจโรคมาก่อน ทุกคน หรือฉีดวัคซีน 2 เข็มและการฉีดวัคซีน ซึ่งขณะนี้คนภูเก็ตได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวนมาก และดำเนินการฉีดอย่าต่อเนื่อง

และสิ่งที่จังหวัดกำลังทำในวันนี้คือเรื่องของการช่วยเหลือดูแลคนยากไร้ คนเปราะบาง คนยากลำบากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ซึ่งวันนี้ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการในการช่วยเหลือเพื่อให้ทั่วถึงไม่เกิดความซ้ำซ้อน โดยจังหวัดร่วมกับ องค์กรเอกชน มูลนิธิกุศลธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้ความช่วยเหลือ จากการสำรวจตัวเลขพบว่าคนกลุ่มที่จำเป็นต้องช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นข้อมูลกลุ่มเปราะบางที่พัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ เหล่ากาชาดสำรวจไว้ พบว่า มีจำนวน 4,551 คน

แต่หลังจากเกิดโควิดระบาดพบว่ามีประชาชนส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากตกงาน ไม่มีงานทำ ขาดรายได้ มีภาระค่าใช้จ่าย กลุ่มนี้ได้มีการลงทะเบียนไว้กับทาง อบจ.ประมาณ 10,000 กว่าคน ซึ่งเรื่องนี้มีการวางแผนที่จะให้ความช่วยเหลือกันต่อไป โดยทางจังหวัดภูเก็ตบูรณาการความร่วมมือร่วมกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ ภาครัฐ เอกชน และองค์กรสาธารณกุศล เช่น  เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต มูลนิธิกุศลธรรม โรตารี่ เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

โดยที่ผ่านมาสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่ นำถุงยังชีพแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชน แล้ว กว่า 4,500 ราย นอกจากนั้นยังมีในส่วนของอำเภอทั้ง 3 แห่ง ที่ขณะนี้ได้แจกถุงยังชีพให้อย่างต่อเนื่อง ส่วนระยะต่อไปทางมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต มีแผน ที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดภูเก็ตทั้ง 3 อำเภอ ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 โดยกำหนดแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน 2,000 ชุด อำเภอถลาง 1,000 ชุดและอำเภอกระทู้ 1,000 ชุด โดยทางอำเภอทั้ง 3 แห่งจะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อให้กับทางมูลนิธิกุศลธรรม

สำหรับการช่วยเหลือในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภูเก็ต ทั้ง 18 แห่ง ขณะนี้ได้เปิดให้ พี่น้องประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในภูเก็ต ลงทะเบียนรับถุงยังชีพภายในวันที่ 30 พ.ค. นี้ และ คาดว่าจะสามารถดำเนินการแจกจ่ายได้ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564

ซึงจากกความร่วมมือดังกล่าวเชื่อว่าจะสามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนกลุ่มผู้ยากไร้ คนเปราะบาง และ คนยากลำบาก ได้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางจังหวัดยังมีแผนในการจัดตั้งโรงครัวเพื่อผลิตอาหารกล่องแจกจ่ายให้กับประชาชนด้วย