ภูเก็ตซ้อมแผนอพยพหนีภัยสึนามิ เตรียมพร้อมรับมือ

โพสเมื่อ : Wednesday, July 20th, 2022 : 5.37 pm

 

จังหวัดภูเก็ตฝึกซ้อมอพยพหนีภัยสึนามิ ทั้งการฝึกซ้อมบนโต๊ะและปฏิบัติจริง อพยพผู้ประสบภัยไปยังศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัย เตรียมพร้อมรับมือหากเกิดสึนามิ

 

 

วันนี้ (20 ก.ค.) จังหวัดภูเก็ตได้ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติปี 2558 ให้พื้นที่ที่ติดชายทะเลและพื้นที่เสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติกรณีเกิดคลื่นสึนามิ ประจำปี 2565 โดยภาคเช้าได้มีการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ หรือ Table Top Exercise หรือ TTX เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ ก่อนที่ภาคบ่ายจะเป็นการฝึกภาคปฏิบัติ ทั้งการแจ้งเตือนการอพยพ และการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

 

 

นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ กล่าวว่า การฝึกซ้อมครั้งนี้ เป็นการฝึกซ้อมทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น โดยเน้นไปยังอำเภอและท้องถิ่น 2 อำเภอ คือ อำเภอเมือง และอำเภอถลาง ซึ่งศูนย์บัญชาการท้องถิ่นได้เข้าร่วมทุกแห่ง สำหรับการฝึกซ้อม TTX ในภาคเช้า ถือว่าเป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากสภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วย ภาพรวมการฝึกซ้อม TTX เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ท้องถิ่น ได้ใส่ใจทุกรายละเอียด มีการอพยพคนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงไปยังศูนย์พักพิง มีการจัดเตรียมในเรื่องอาหารการกิน เรื่องสุขา และทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือว่ามีความพร้อม มีศักยภาพในการดูแลพี่น้องประชาชน หากเกิดเหตุการณ์สึนามิขึ้นในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ด้าน นายอุดมพร กาญจน์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงภาพรวมการซ้อมอพยพหนีภัยสึนามิ จังหวัดภูเก็ต ตลอดวันที่ผ่านมา ว่า การซ้อมครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมระดับอำเภอกับท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการความร่วมมือทั้งระดับจังหวัดและส่วนกลาง อย่างผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กงสุลออสเตรเลีย และเครือข่ายอาสาสมัครต่างๆ ร่วมสังเกตการณ์ทุกกระบวนการ ทั้งการบัญชาการเหตุการณ์ กระบวนการขั้นตอนอพยพ โดยพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต จะอยู่ในพื้นที่ตำบลกะรน ส่วนอำเภอถลาง ในพื้นที่ตำบลสาคู รวมทั้งทางเทศบาลนครภูเก็ต ได้จัดการซ้อมย่อยเฉพาะพื้นที่ปลายแหลมสะพานหิน ซึ่งเป็นพื้นที่ทะเลในเมือง ที่มีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนจำนวนมากในแต่ละวัน ถือเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

 

 

อย่างไรก็ตาม ในการฝึกซ้อมครั้งนี้ไม่ได้เปิดสัญญาณแจ้งเตือนผ่านหอเตือนภัย ทั้ง 19 หอ เนื่องจากเกรงผลกระทบกับผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ จึงได้ใช้รูปแบบหอกระจายข่าวแต่มีการเปิดเสียงสัญญาณเหมือนหอเตือนภัย ผ่านรถโมบายที่ลาดตระเวนครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยหอเตือนภัยทั้ง 19 หอได้มีการเปิดเสียงสัญญาณเตือนทุกวันในช่วง 8 โมงเช้า ซึ่งทั้ง 19 หอ ใช้งานได้ตามปกติ และจากการฝึกซ้อมในครั้งนี้ทุกท้องถิ่น สามารถดึงความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ พร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวและเป็นเจ้าบ้านที่ดี ตอบโจทย์การเป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งจากเหตุการณ์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา มีแผ่นดินไหวขนาด 4-5 ริกเตอร์ ที่ไม่มีปัจจัยจะก่อให้เกิดสึนามิได้ แต่มีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังเป็นการตื่นตัวที่พร้อมรับมือกับสถานการณ์จริงที่อาจจะเกิดขึ้นได้