ภูเก็ตซ้อมเสมือนจริง เตรียมความพร้อมรับคนต่างชาติเข้าพื้นที่

โพสเมื่อ : Tuesday, September 8th, 2020 : 4.21 pm

ภูเก็ตซ้อมเสมือนจริง เตรียมความพร้อมรับคนต่างชาติเข้าพื้นที่ ตั้งแต่ลงเครื่องจนเดินทางเข้า ALSQ เพื่อสร้างความมั่นใจชาวภูเก็ต หากเปิดเมืองรับต่างชาติ

วันนี้ (8 ก.ย.) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เรืออากาศตรีธานี ช่วงชู ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมสังเกตการณ์ การฝึกซ้อมแผนรับคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตผ่านทางท่าอากาศยานภูเก็ต ตามที่ ศบค.กำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานภูเก็ตและประชาชนชาวภูเก็ต โดยมี แพทย์หญิงดารุณี บุตรอินทร์ ผอ.ส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานภูเก็ต เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในท่าอากาศยานภูเก็ต อาทิ ศูนย์ควบคุมโรค ด่านตรวจคนเข้าเมือง เข้าร่วมฝึกเตรียมความพร้อม ภายในอาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

โดยผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติเดินทางมาลงเครื่องที่สนามบินภูเก็ต ประตูที่ 14 15 และ เกตบัส ซึ่งกำหนดเป็นประตูเฉพาะในการรับคนต่างชาติ เมื่อออกจากประตูทุกคนจะต้องเดินผ่านเครื่องเทอร์โมสแกน ตรวจวัดอุณหภูมิ หากอุณหภูมิ 37.3 ขึ้นไป จะถูกแยกไปกักตัว และตรวจวัดอีกครั้งในอีก 10 นาที หากพบว่าอุณหภูมิยังไม่ลด จะเข้าสู่การสอบสวนโรค และหากพบว่าเข้าข่ายการติดเชื้อโควิด-19 จะมีรถของโรงพยาบาลมารับเพื่อเข้าสู่การการตรวจหาเชื้อต่อไป

หลังจากนั้นจะเข้าสู่การตรวจสอบเอกสารของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เช่น หนังสือรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ (EOC) ใบรับรองการตรวจโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หนังสือ Fit To Fly และการซื้อประกันสุขภาพ 1 แสนเหรียญสหรัฐ

กรณีนี้เอกสารไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องจะถูกส่งตัวกับเครื่องบินลำนั้นทันที และโหลดแอพพลิเคชั่นติดตามตัว AOT ก่อนที่จะเข้าสู่การตรวจเอกสารของกรมควบคุมโรค และด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าเดินทาง และเดินออกจากสนามบินเฉพาะประตู 1 เท่านั้น ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ ASQ ของโรงแรมมารอรับไปยังโรงแรม ALSQ โดยรถที่มารับนั้นจะแยกระหว่างผู้โดยสารกับคนขับ ชาวต่างชาติ 1 คน หรือ 1 ครอบครัว ต่อรถรับส่ง 1 คัน เพื่อไปยังสถานที่กักตัว 14 วัน

เรืออากาศตรีธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า ท่าอากาศยานภูเก็ตมีความพร้อม 100% ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ขณะนี้รอเพียงคำสั่งจาก ศบค.เท่านั้น ซึ่งในวันนี้ทางท่าอากาศยานภูเก็ตได้ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ซักซ้อมการปฏิบัติเสมือนจริงของส่วนราชการทั้งหมดที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของการควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งก็เป็นนโยบายของทางจังหวัดด้วยว่า หากส่วนกลาง หรือ ศบค.เห็นชอบให้ชาวต่างชาติเข้า ออก ณ ท่าอากาศยานภูเก็ตได้  เราก็พร้อมที่จะปฏิบัติให้เหมือนเช่นเดียวกับที่สนามบินสุวรรณภูมิ

“เรายังไม่ได้รับการอนุมัติให้เครื่องบินจากต่างประเทศมาลงที่สนามบินภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินพาณิชย์หรือไพรเวทเจ็ท วันนี้เป็นเพียงซ้อมร่วมกับทุกภาคส่วน ตั้งแต่การคัดกรองผู้โดยสารทาง ด้านสาธารณสุข ตม. ศุลกากร ท่าอากาศยานจนเสร็จสิ้นขั้นตอนการส่งเข้าสถานที่กักตัว ไม่ว่าจะเป็น ASQ , ALSQ เราจะปฏิบัติเสมือนจริงในวันนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และคนจังหวัดภูเก็ต”

นอกจากนี้ เรืออากาศตรีธานี ยังได้กล่าวถึงการเดินทางภายในประเทศช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาว่า ผู้โดยสารเลยหลักหมื่นคนไปแล้ว โดยช่วงขาเข้าที่เยอะสุดคือวันที่ 4 ก.ย.63 มีผู้โดยสารได้ทยอยเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 85 เที่ยวบินต่อวัน ผู้โดยสารอยู่ที่ 10,132 คน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเดือน ส.ค. อยู่ที่ประมาณ 60 เที่ยวบินต่อวันผู้โดยสาร 6,000 คน พอมาเดือน ก.ย.นี้ก็จะขยับอยู่ที่ 7,00-8,000 คนต่อวัน จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นทุกเดือน เพราะว่าทางสายการบินก็พยายามปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเที่ยวบิน ทำให้ตอนนี้มีสายการบินที่บินมาลงภูเก็ต 6 สายการบิน ประกอบด้วย ไทยสมายด์ แอร์เอเชียน ไลออนแอร์ ไทยเวียตเจ็ท นกแอร์ บางกอกแอร์เวย์ส

ด้านแพทย์หญิง ดารุณี บุตรอินทร์ ผู้อำนวยการ ส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมในส่วนของขั้นตอนการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ว่า หลังจากที่ผู้โดยสารลงจากท่าอากาศยานแล้วก็จะต้องวัดไข้ด้วยการเดินผ่านเครืองเทอร์โมสแกน ถ้าพบว่าไม่มีไข้ก็จะเข้ามาที่จุดพักคอย ซึ่งตรงจุดพักคอยจะมีฝ่ายการท่าช่วยในเรื่องการตรวจเอกสารต่างๆ ว่านำเข้ามาครบหรือไม่ ทั้งในส่วนของหนังสือรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ (COE) ใบรับรองการตรวจโควิด-19 ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ประกันสุขภาพ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการโหลดแอปฯ AOT เพื่อช่วยในการติดตามตัว และเข้าสู่กระบวนการของกรมควบคุมโรคในการตรวจความถูกต้องของเอกสาร ก่อนจะผ่าน ตม. และด่านศุลกากร ด้านล่าง แล้วก็ออกไปเจอกับเจ้าหน้าที่ของโรงแรม ASQ ที่มีการจองล่วงหน้าไว้แล้ว

ในส่วนของผู้โดยสาร ที่ผ่านเครื่องเทอร์โมสแกนแล้วพบว่า ผู้โดยสารมีไข้สูง หรือมีอาการที่เข้าข่ายต้องสงสัย จะมีการให้แยกไปกักตัว 10 นาที ก่อนวัดไข้ซ้ำ หากพบว่ายังมีไข้สูงก็จะแยกผู้โดยสารกลุ่มนั้นออกมารอรถของโรงพยาบาลเพื่อมารับไปโรงพยาบาลต่อไป

ขณะที่ นายณรงค์ วุ่นซิ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การฝึกซ้อมรับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานภูเก็ตในวันนี้ เป็นการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับคนต่างชาติที่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ต หากทางส่วนกลาง และ ศบค.อนุญาตให้คนต่างชาติเดินทางเข้าภูเก็ต ผ่านทางสนามบินภูเก็ต เพราะไม่ช้าหรือเร็วภูเก็ตจะต้องเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูเก็ต เนื่องจากเศรษฐกิจของภูเก็ตไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้หากไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา ซึ่งการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การดูแลสุขภาพของประชาชนชาวภูเก็ตไม่ให้มีการแพร่ระบาดในรอบ 2 รวมไปถึงหากเกิดการแพร่ระบาดขึ้นมาจะต้องเข้าควบคุมโรคทันท่วงที

หากไม่ดำเนินการอะไรเลย อีก 4-5 เดือนข้างหน้า หรือ 1 ปี คนภูเก็ตจะอยู่กันอย่างไร ดังนั้นภูเก็ตจำเป็นที่จะต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจและดูแลสุขภาพของคนภูเก็ตไปพร้อมๆกัน