ภูเก็ตจัด พิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โพสเมื่อ : Tuesday, October 17th, 2023 : 1.47 pm

ภูเก็ตจัด พิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว งานส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ประจำปี 2566 ขณะ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ที่ผ่านมา ที่ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ชมรมอ๊าม ศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน จังหวัดภูเก็ต ร่วมกัยจิดพิธี พิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566

โดยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี และนายจิรวิทย์ ปิติกุลสถิตย์ กล่าวต้อนรับในฐานะประธานจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้

ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มอบเงินอุดหนุนให้กับสมาคมอ๊ามจังหวัดภูเก็ต จำนวน 1,600,000 บาท เพื่อส่งเสริมกิจกรรมประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 15-23 ต.ค.2566 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดมายาวนาน และถือปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

โดยประเพณีถือศีลกินผักได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พุทธศักราช 2561 เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญของชาติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน