ภูเก็ตจัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

โพสเมื่อ : Monday, May 29th, 2017 : 4.14 pm

จังหวัดภูเก็ตทำโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ตั้งเป้า 4 แสนดอก

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (29 พ.ค.) ที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดภูเก็ต เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต น.ส.จันทนี ยุติบรรพ์ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนชาวภูเก็ต เข้าร่วมเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวนมาก

น.ส.จันทนี ยุติบรรพ์ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวัง จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน และเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค.2560 เป็นต้นไป ณ.อาคารรับรอง 606 สนามเสือป่า สำนักพระราชวังและลานพระราชวังดุสิต

กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัด…..” เพื่อเป็นการขยายผลโครงการไปยังส่วนภูมิภาค ดังนี้ 1.ขยายผลในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ เพื่อให้ครูต้นแบบของโครงการ ร่วมกันฝึกสอนและประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 2.คัดเลือกผู้มีทักษะพื้นฐานในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เข้าไปรับการฝึกสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อเป็นครูต้นแบบจังหวัดจังหวัดละ 2 คน โดยจังหวัดภูเก็ตกำหนดเข้ารับการฝึกสอนในวันที่ 20 พ.ค.2560 ประกอบด้วย คุณครูถวิล ทรงยศ และ คุณครูโกสุม แซ่ขอ และ 3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชน จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ ให้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยมีเป้าหมายให้จัดทำดอกไม้จันทน์ให้เพียงพอสำหรับประชาชนทุกคนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

สำหรับในวันนี้ จังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดให้มีการฝึกสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานให้กับจิตอาสาจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ จากทุกอำเภอเพื่อให้เป็นครูต้นแบบของอำเภอ ผู้เข้ารับการฝึกสอนประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 19 แห่ง ตัวแทนจากคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดภูเก็ต และตัวแทนจากเครือข่ายโอทอปภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 70 คน

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีเป้าหมายในการทำดอกไม้จันทน์พระราชทานให้ครบ 400,000 ดอก ทั้ง 7 ชนิด จากจำนวนประชากรที่มีทั้งหมดเกือบ 4 แสนคน รวมถึงนักท่องเที่ยวและคนที่เข้ามาทำงานโดยไม่ได้ย้ายทะเบียนเข้ามาด้วย ส่วนการวางดอกไม้จันทน์นั้นกำหนด 3 จุด คือ อำเภอเมืองที่บริเวณสะพานหิน อำเภอถลาง ที่วัดม่าหนิก และอำเภอกะทู้ ที่วัดเก็ตโฮ