“ภูเก็ตจะดีขึ้นทุกด้านได้อย่างไร” อบจ.ภูเก็ตจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาอปท.

โพสเมื่อ : Friday, June 2nd, 2023 : 10.28 am

อบจ.ภูเก็ต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อบูรณาการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ตและจัดทำแผนพัฒนาของ อบจ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อบูรณาการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ตและจัดทำแผนพัฒนาของ อบจ.ภูเก็ต

พร้อมร่วมเวทีเสวนา “ภูเก็ตจะดีขึ้นทุกด้านได้อย่างไร” โดย นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต

รวมถึงประชาคมท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน ประชาชน และภาคประชาสังคมในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

#อบจภูเก็ตดูแลประชาชน