ภูเก็ตขับเคลื่อนโครงการ Data Tourism Intelligence sandbox

โพสเมื่อ : Friday, February 17th, 2023 : 12.16 pm

 

จังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนโครงการ Data Tourism Intelligence sandbox นำร่องการพัฒนา Big Data ด้านการท่องเที่ยว สร้างฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาและส่งเสริม ยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวสากล

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ แถลงข่าวความคืบหน้าโครงการ Tourism Data Intelligence Sandbox พร้อมเวทีเสวนา ในหัวข้อ Why and How will Phuket succeed with Big Data?

โดยมี รศ.ดร.ธรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ผศ.ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายธนวัต อ่องเจริญ อุปนายกฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ ยังมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ เอกชนเข้าร่วม เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2566 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการ Data Tourism Intelligence sandbox เป็นการสร้างระบบการจัดการข้อมูล ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยในวันนี้ รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDI) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญได้มานำเสนอระบบ Data Tourism Intelligence sandbox ในครั้งนี้

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบ ซึ่งดำเนินการใกล้จะแล้วเสร็จ เหลือเพียงข้อมูลแค่บางส่วนเท่านั้น ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจะมีการตั้งคณะทำงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำระบบนี้มาใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป และคาดว่าระบบนี้จะเป็นระบบพื้นฐานสำคัญ เช่นเดียวกับระบบภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ที่มีการประเมินทั้งจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ต จะทำให้มีข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 ถือเป็นการผลักดันและขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยว และจะเป็นการพัฒนาระบบที่ง่ายทั้งตัวเลขนักท่องเที่ยว จำนวนห้องพัก สถิติ หรือความต้องการของนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทุกหน่วยงาน และเป็นผลสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดที่สามารถประเมินได้ ทั้งรายได้ และเม็ดเงินที่คาดว่าจะสะพัด และจะส่งผลดีในวงกว้าง

“เป็นสิ่งที่ดีที่ระบบนี้ได้เริ่มที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย และจะพัฒนาไปยัง จ.กระบี่ และพังงา ในเฟสต่อไปจะทำการบูรณาการข้อมูลจากทั้งส่วนของ รร.4 ตม.30 และข้อมูลของการท่าอากาศยานเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบให้โครงการ โดยเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตเป็นที่แรก ซึ่งจะเป็นการยกระดับสู่สากลของโลกต่อไป” ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวในที่สุด