ภูเก็ตก้าวไกลเปิดสำนักงานกิจการด้านต่างประเทศ หวังบริการทุกด้าน

โพสเมื่อ : Tuesday, July 26th, 2016 : 5.41 pm

จังหวัดภูเก็ตเปิดสำนักงานกิจการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นครั้งแรก เพื่อดำเนินกิจการด้านการต่างประเทศของจังหวัดภูเก็ตในทุกๆด้าน หวังส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุนในพื้นที่

176eb306-f72f-4c1a-9c34-90d6af5e22bf

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (26 ก.ค.) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต กับ คณะกรมพิธีการทูต กองเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ต  ตามโครงการเยี่ยมเยียนพบปะกงสุลต่างประเทศ ประจำประเทศไทย และหน่วยงานราชการไทยในจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2559 โดยมี นายจักรี ศรีชวนะ อธิบดีกรมพิธีการทูต นายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ ผู้อำนวยการกองรับรอง เป็นหัวหน้าคณะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

191902

www.pic-phuket.com สอบถามเพิ่มเติม 076217199,0865092424

พร้อมร่วมกันเปิดสำนักงานกิจการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจังหวัดภูเก็ต ขึ้นที่ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตด้วย โดยมี นายประเจียด อักษรธรรมกุล นายศรันยู เสมา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

16281f5c-6a88-4d42-b06d-8cd4ccb25c3b

นายศรันยู เสมา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการเปิดสำนักงานดังกล่าว ว่า เนื่องจากในแต่ละปีจังหวัดภูเก็ตมีกิจกรรมมีบริบทเกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ได้แก่ เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวถึง 13 ล้านคน ต่อปี และกว่า 70 % เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และภูเก็ตมีกงสุล ที่เป็นผู้แทนของรัฐต่างประเทศมากถึง 24 ประเทศ ที่ผ่านมามีการประชุมกับผู้บริหารของจังหวัดภูเก็ตทุกเดือน

 

นอกจากนั้นจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดเดียวที่เป็นสมาชิกของเมืองเกาะท่องเที่ยวนานาชาติ (ITOP FORUM) รวมทั้งจังหวัดภูเก็ตได้มีการลงนาม MOU กับเมืองต่างประเทศถึง 8 เมือง และมีการลงนาม LOI อีก 3 เมือง และจังหวัดภูเก็ตมีคณะทูต บุคคลสำคัญมาเยี่ยมถึงปีละประมาณ 40 คณะด้วยความสำคัญดังกล่าว จังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดตั้ง สำนักงานกิจการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้น เพื่อดำเนินกิจการด้านการต่างประเทศของจังหวัดภูเก็ตในทุกๆด้าน และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของจังหวัดขึ้น โดยร่วมกับภาครัฐและเอกชน ซึ่งภายในสำนักงานดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการด้านต่างๆ ประมาณ 8 – 9 คน โดยเปิดให้บริการในวันเวลาราชการ

f5d47454-6525-4e5e-831e-3f74e21b75c2

ขณะที่ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกของจังหวัดที่เปิดสำนักงานดังกล่าวขึ้นในรูปแบบแมตซ์ทิกออแกไนซ์สเตชั่น คือ เป็นการดึงเอาหน่วยงานจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามาวางรูปแบบของงานเป็นด้านๆ ทั้งด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านมิติของความมั่นคง และด้านอื่นๆ ซึ่งจุดนี้ที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านต่างประเทศ ซึ่งจริงๆแล้วจังหวัดภูเก็ตได้มีกิจการงานด้านการเชื่อมต่อระหว่างประเทศมาอย่างช้านานแล้ว แต่กลไกดังกล่าวยังไม่เป็นรูปธรรมจึงได้เซ็ทกลไกดังกล่าวขึ้นมาให้เป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถรองรับกับงานด้านต่างประเทศโดยเฉพาะได้

ใช้โฆษณา

www.pic-phuket.com สนใจร่วมฟังสัมมนา จองบัตรล่วงหน้า 076217199,0865092424

ที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตได้ลงนาม MOU กับ 8 เมืองทั่วโลก และในปีนี้ทางจังหวัดภูเก็ตสามารถลงนาม LOI อีก 4 เมือง ซึ่งรวมเมืองทั้งหมดที่จังหวัดภูเก็ตลงนาม MOU จำนวน 12 เมือง โดยในแต่ละเมืองได้มีข้อตกลงที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า ด้านการลงทุน ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านศิลปกรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี และด้านอื่นๆ มาสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนส่งประโยชน์ซึ่งกันและกัน และสิ่งเหล่านี้ในอนาคตก็จะทำให้จังหวัดภูเก็ตเดินไปข้างหน้าอย่างมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลต่อไป  ” นายจำเริญกล่าวในที่สุด