ภาพ ต้นไม้แห่งรักและภาพ สนธยาคลองมุดง คว้างรางวัลชนะเลิศประกวดภาพถ่ายเทศบาลวิชิต

โพสเมื่อ : Wednesday, July 13th, 2016 : 11.30 pm

เทศบาลตำบลวิชิตจัดประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิต ประจำปี 2559 หวังประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ผลการคัดเลือก ภาพ ต้นไม้แห่งรัก และ ภาพ สนธยาคลองมุดง คว้างรางวัลชนะเลิศ

IMG_4877

เทศบาลตำบลวิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ได้ตัดสินภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิต ประจำปี 2559 โดยมีคณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายร่วมพิจารณาประกอบด้วย น.ส.เสงี่ยม เอียดตน ตัวแทนจากประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นางจันจิรา สิตบุศย์ ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดภูเก็ต นายสมชาย ยิ้มพัฒน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายอชิรวิช เชื้อมั่ง อาจารย์มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายธัศนันท์ ชยานุวัตร ผู้แทนจากบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งประเทศไทย

IMG_4881

โดยผลการตัดสิน ในส่วนประเภทแหล่งท่องเที่ยว รางวัลชนะเลิศได้แก่ภาพชื่อ “สนธยาคลองมุดง” ของนายกรกช สุขเกิด รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ภาพชื่อ “คลื่นสีทอง” ของนาย ธงชัย เกื้อสกุล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ภาพชื่อ “มองผ่านประตูสู่เจดีย์วัดนาคาราม” ของนางสาวฐณิฐฐา โภชนะกิจ รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ภาพชื่อ “วิวอ่าวมะขาม” ของนายอำพล สืบประสิทธิ์ รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ภาพชื่อ “พร้อมครับ” ของนายมนูญ โพธิ์ปัญญา และรางวัลชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ภาพชื่อ “มนต์เสน่ห์แห่งอ่าวยนต์” ของนายฉัฐพล เชื้อสมัน

IMG_4908

ประเภทวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ชนะเลิศได้แก่ภาพชื่อ “ต้นไม้แห่งรัก” ของนายธงชัย เกื้อสกุล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ภาพชื่อ “ลุ้นเรือเคนูเข้าสู่เส้นชัย” ของนางสาวฐณิฐฐา โภชนะกิจ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ภาพชื่อ “ความสนุกของคุณยาย” ภาพของนายโยธิน พิมพานัส รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ภาพชื่อ “วิถีชาวเล” ของนายกรกช สุขเกิด รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ภาพชื่อ “ทรัพย์ในดิน” ของนายนมูญ โพธิ์ปัญญา และรางวัลชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ภาพชื่อ “ปิดอ่าวยามเย็น” ของนายฉัฐพล เชื่อสมัน