ฟ้องคู่กรณี ยกเลิกจัดการแข่งขัน “ไตรกีฬาระยะไกล รายการ “พอร์ต มัจฉานุคนเหล็กไทย ภูเก็ต” เรียกค่าเสียหาย เป็นเงิน กว่า 1 ล้านบาท

โพสเมื่อ : Tuesday, August 15th, 2023 : 3.50 pm

บริษัท ภูเก็ต ซุปเปอร์ยอร์ช มารีน่า จำกัด ยื่นฟ้องคู่กรณี หลังยกเลิกจัดการแข่งขัน “ไตรกีฬาระยะไกล รายการ พอร์ต มัจฉานุคนเหล็กไทย ภูเก็ต”  ข้อหาละเมิด ผิดสัญญา และ เรียกค่าเสียหาย เป็นเงิน กว่า 1 ล้ายบาท

วันนี้ ( 15 ส.ค.) เวลา 10.30 น. ณ The PlayYard  นายธีระวัตร วัฒนโสภณกุล ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ภูเก็ต ซุปเปอร์ยอร์ช มารีน่า จำกัด พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ พรหมทอง ทนายความ ร่วมกันแถลงข่าว กรณีการฟ้องร้องคู่กรณีหลังมีการแจ้งยกเลิกการจัดการแข่งขัน “ไตรกีฬาระยะไกล รายการ พอร์ต มัจฉานุคนเหล็กไทย ภูเก็ต” ซึ่งทางบริษัท ภูเก็ต ซุปเปอร์ยอร์ช มารีน่า จำกัด เป็นผู้สนับสนุนหลัก และมีกำหนดจัดการแข่งขึ้น หว่างวันที่ 27-28  พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ภายในท่าเทียบเรือพอร์ตมัจฉานุ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และ พื้นที่รอบนอก

 

นายธีระวัตร วัฒนโสภณกุล ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ภูเก็ต ซุปเปอร์ยอร์ช มารีน่า จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมเรื่องของการจัดแข่งขันกีฬาในพื้นที่ของทางบริษัท เพราะพื้นที่มีทำเลที่เหมาะสมและมีธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อส่งเสริมการกีฬาโดย ไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์ และ เพื่อให้เป็นที่รู้จักของสังคม  อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและ การท่องเที่ยวในพื้นที่ เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนในบริเวณและในจังหวัดภูเก็ต หลังได้รับการติดต่อจากบุคคลคนหนึ่ง เข้ามาติดต่อขอใช้พื้นที่เพื่อจัดการแข่งขันไตรกีฬา

 

ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของทางบริษัท ในการส่งเสริมเรื่องของการแข่งกีฬา  จึงตกลงให้การสนับสนุนและให้ใช้พื้นที่ในการดำเนินการ  จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงการใช้พื้นที่ให้แก่ สมาคมกีฬา ไตรกีฬาแห่งประเทศไทย  ซึ่งทางสมาคมได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมากลุ่มหนึ่ง ในการดำเนินการดังกล่าว ได้รับแจ้งว่า มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อจัดการแข่งขัน ดังนี้

 

  1. เงินบริจาคให้สมาคมกีฬา ไตรกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 5 แสน บาท 2. ค่าจ้างจัดกิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬา และ ทวิกีฬา จำนวน 5 แสนบาท 3. ค่าจัดทำวีดิโอประชาสัมพันธ์งาน จำนวน 2 แสน บาท 4. ค่าจัดงานแถลงประชาสัมพันธ์งาน จำนวน 1 แสน บาท 5. ค่าใช้จ่ายอื่น และ มีการลงนามว่าจ้างบริษัทแห่งรับจัดการแข่งขัน เมื่อ วันที่ 13 เมษายน 256  โดยการดำเนินการนั้นทางบริษัทยืนยันไม่เป็นการจัดเพื่องแสวงหาผลประโยชน์

 

หลังจากนั้นทาง บริษัท ภูเก็ต ซุปเปอร์ยอร์ช มารีน่า จำกัด ได้มีการติดตามงานมาอย่างต่อเนื่อง แต่การดำเนินงาน ไม่เป็นไป ตามสัญญาจ้าง เช่น การจัดการประชาสัมพันธ์ ไม่มีการจัดทำป้าย และ การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตกลงกัน  ต่อมาทางสมาคมกีฬา ไตรกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ขอยกเลิกการจัดการแข่งขัน ดังกล่าว เพียง 2 สัปดาห์ ก่อนวันจัดการแข่งขัน โดยอ้างว่ามีจำนวนผู้สมัครน้อย ไม่เป็นไปตามเป้า

 

ซึ่งการยกเลิกงานดังกล่าว ทำให้ทาง บริษัท ภูเก็ต ซุปเปอร์ยอร์ช มารีน่า จำกัด และ ผู้สนับสนุนการจัดงานรายอื่นเกิดความเสียหายกันถ้วนหน้า  มีการพูดต่อ ๆ กันไปอย่างกว้างขวาง ว่าเป็นการหลอกลวง จัดงานขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์ตัวเองหรือเปล่า ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมากมาย  รวมทั้งชื่อเสียของจังหวัดภูเก็ต  ทั้ง ๆ ที่ความตั้งใจของทางบริษัทต้องการที่จะทำเพื่อภูเก็ต เมื่องานถูกยกเลิกจึงรู้สึกว่าไม่ธรรมกับเราในฐานะผู้ให้  ทางบริษัทจึงจำเป็นต้องดำเนินคดีทางกฎหมายกับคู่กรณี ทั้งทางเพ่งและอาญา โดยฟ้องทั้งในส่วนของสมาคมฯและบริษัทที่เข้ามาดำเนินการ เพราะที่ผ่านมาได้ให้โอกาสในการชี้แจง แก้ไขปัญหา แล้ว แต่ไม่ได้รับการติดต่อใด ๆ กลับมา  จึงจำเป็นต้องมีการฟ้องร้องขึ้น

 

ขณะที่นายวีระศักดิ์ พรหมทอง ทนายความ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้มีการส่งหนังสือแจ้งไปยังคู่กรณีแล้วแต่ไม่มีการติดต่อกลับ หรือชี้แจงใด ๆ เกิดขึ้น ทางบริษัทฯจึงให้ดำเนินการตามกฎหมาย โดยมีการยื่นฟ้องไปแล้วเมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่ผ่านมา ในข้อหาละเมิด ผิดสัญญา และ เรียกค่าเสียหาย ในวงเงินประมาณ 1 ล้านกว่าบาท ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ตามเอกสารและหลักฐานที่ทางบริษัทมี

 

อย่าไรก็ตามก่อนหน้านี้ทาง  ผู้จัดงานคนเหล็กไทยภูเก็ต เคยชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว ผ่านทางสื่อออนไลน์มาแล้วครั้งหนึ่ง โดยระบุว่าการจัดงานจัดโดยคณะกรรมการ AGT ซึ่งสมาคมกีฬาไตรกีฬาแห่งประเทศไทย จะให้การรับรอง Sanction ทางสมาคมไม่ได้เป็นผู้จัดการแข่งขัน และ ไม่ได้เป็นคู่สัญญากับทางบริษัทแต่อย่างใด  เงินสนับสนุน 5 แสนบาท ที่ทางบริษัทฯ บริจาคให้ทางสมาคม เป็นเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกีฬา และ ทางสมาคมโดยมีมีเงื่อนไขใด ๆ

 

 เมื่อทางสมาคมฯได้รับเงินมาก็ได้มอบเงินทั้งหมด ให้คณะกรรมAGT เพื่อนำไปใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันไตรกีฬาคนเหล็กไทยภูเก็ต  และที่ผ่านมาได้มีการเตรียมงานอย่างเต็มที่และมีการเปิดรับสมัครนักกีฬา แต่ปรากฏว่าคนเข้าร่วมน้อย เกรงว่าไม่สามารถจัดงานได้  จึงแจ้งขอเลื่อนการจัดงานออกไป และจะคืนเงินบริจาคที่ได้รับให้บริษัทต่อไป