ฟังความคิดเห็นเลือกรูปแบบก่อสร้างทางแยก ต่างระดับ “แยกท่าเรือ” แก้ปัญหาจราจรในพื้นที่

โพสเมื่อ : Thursday, November 18th, 2021 : 4.03 pm

บริษัทที่ปรึกษา จัดรับฟังความคิดเห็นสรุปเลือกรูปแบบ ก่อสร้างทางแยก ต่างระดับ “แยกท่าเรือ” จ.ภูเก็ต แก้ปัญหาจราจร และ อุบัติเหตุ ในพื้นที่ ขณะที่ภาคเอกชนเตรียมนำเสนอโครงการเข้า กรองจังหวัดเพื่อหาทางผลักดันให้เกิดโดยเร็วที่สุด

วันนี้ ( 18 พ.ย.) ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายพิเชษ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการสำรวจออกแบบทางแยกค่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 ( แยกท่าเรือ) ครั้งที่ 2 สรุปผลการเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ ซึ่ง กรมทางหลวงจัดขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีประชาชน ภาคเอกชน ตัวแทนจากมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และ หน่วยงานอื่นๆเข้าร่วม

สำหรับโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ทำหารศึกษาออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข4027 (แยกท่าเรือ) เป็นทางแยกที่มีปริมาณรถมาก การจราจรหนาแน่น และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  เนื่องจากเป็นทางหลวงสายหลักที่ใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้า ปัจจุบันมีการจัดการจราจรแบบวงเวียน ทำให้เกิดความไม่สะดวกและล่าช้า อีกทั้งทางหลวงสายดังกล่าวมีข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ไม่สามารถขยายถนนได้ ดังนั้นการปรับทางแยกท่าเรือให้เป็นทางแยกต่างระดับจะช่วงบรรเทาปัญหาการจราจรซึ่งจะทำให้สามารถเดินทางได้รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น

ดังนั้นทางกรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างบริษัทปรึกษา ดำเนินการสำรวจและออกแบบทางแยกทางระดับ รวมทั้งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว สำหรับครั้งนี้เป็นการรับฝังความคิดเห็นเพื่อสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ ครั้งที่ 2 ซึ่งในส่วนของการคัดเลือกรูแบบนั้นทางบริษัทที่ปรึกษาได้เลือกรูปแบบที่ออกแบบทางลอดเป็นแนวถนนทางหลวงหมายเลข 402 ลอดผ่านอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร มีจำนวนช่องจราจรในทางลอดทิศทางออกนอกเมือง 2 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจรละ 3.25 เมตร  ทางลอดในทิศทางเข้าเมืองมี 1 ช่องทางจราจร กว้าง 4.50 เมตร  และมีพื้นที่สำหรับสร้างทางขนานฝั่งละ 2 ช่องจราจร ส่วนด้านบนคงรูปแบบวงเวียน 2 ช่องจราจรรอบอนุสาวรีย์ การจราจรทุกทิศทางเข้าและออกจาวงเวียนช่วงอนุสาวรีย์ 2 ช่องจราจร

นอกจากนั้นทางบริษัทยังได้แสดงแนวคิดในการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม บริเวณทางแยกต่างระบบแยกท่าเรือ ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของอนุสาวรีย์ท้าวเทพกนะษัตรีท้าวศรีสุนทร ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัยผสมผสานเข้ากับเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม – วัฒนธรรมภายในท้องถิ่น มีความสวยงามส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่ การใช้ประโยชน์ของพื้นที่และมาตรฐานวิศวกรรมต่างๆ

อย่างไรก็ตาม สำหรับการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ซึ่งเกรงว่าจะส่งผลกระทบ ซึ่งระหว่างการก่อสร้างเสนอให้ย้ายไปประดิษฐานที่ลานถลางชนะศึกเป็นการชั่วคราว และหลังจากสร้างเสร็จการเข้าไปสักการะที่อนุสาวรีย์จะต้องมีการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง ด้วย

ขณะที่ในส่วนของภาคเอกชน ได้นำเสนอขอความชัดเจนในส่วนของรูปแบบ และแนวทาง เพื่อนำเรื่องเข้าสู่กรอ.จังหวัด เพื่อหาแนวทางในการผลัดดันโครงการดังกล่าวให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่ต่อไป