พุ่งกระฉูด! ยอดผู้ติดเชื้อโควิดภูเก็ต 62 รายแล้ว รักษาหายกลับบ้าน 8 ราย

โพสเมื่อ : Monday, March 30th, 2020 : 11.09 am

 

ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในภูเก็ต เพิ่มอีก 9 ราย ทำยอดสะสมแล้ว 62 ราย รอยืนยันผล 62 ราย ครองแชมป์ผู้ติดเชื้อสูงสุดในภาคใต้ แพร่เชื้อมาจากผู้ที่ทำงานและเที่ยวสถานบันเทิงซอยบางลา หาดป่าตอง สูงสุด รักษาหายให้กลับบ้านได้แล้ว 8 ราย

 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่า วันที่ 29 มีนาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 9 ราย โดยตั้งแต่ 5 มกราคม – 29 มีนาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจานวน 62 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 8 ราย กาลังรักษาอยู่ 54 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีอาการรุนแรง ทั้งนี้ผู้ป่วยทั้ง 62 รายนี้ รวมอยู่ในรายงานผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันที่กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงไปก่อนหน้านี้แล้ว

 

ส่วนผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังโรค พบทั้งหมดจานวน 976 ราย ขณะนี้ยังรับตัวไว้ในโรงพยาบาล 116 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 62 ราย (ที่เหลือ 860 ราย กลับบ้านแล้ว)

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ทั้ง 9 ราย มีรายละเอียดดังนี้ รายที่ 54 ผู้ชายชาวแคนาดา อายุ 35 ปี อาชีพครู โรงเรียนนานาชาติในจังหวัดภูเก็ต ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศในช่วง 14 วันก่อนป่วย และไม่มีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 25 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจานวน 4 คน

 

รายที่ 55 ผู้ชายไทย อายุ 59 ปี อาชีพเดินขายดอกไม้บริเวณริมถนนและข้างในสถานบันเทิงซอยบางลา มีประวัติทำงานสัมผัสกับนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 19 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจานวน 3 คน

 

รายที่ 56 ผู้หญิงไทย อายุ 29 ปี อาชีพบาร์เทนเดอร์ ในสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลาที่มีผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้แล้วหลายรายและมีประวัติทำงานสัมผัสกับนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 20 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจานวน 5 คน

รายที่ 57 ผู้หญิงไทย อายุ 47 ปี อาชีพขับรถบริการ มีประวัติทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันชาวยูเครนรายที่ 49 เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 27 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจานวน 1 คน

รายที่ 58 ผู้ชายชาวฝรั่งเศส อายุ 32 ปี เป็นนักท่องเที่ยว เดินทางมาถึงภูเก็ตวันที่ 9 มีนาคม มีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลาหลายวัน เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 24 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจานวน 18 คน

 

รายที่ 59 ผู้หญิงไทย อายุ 31 ปี อาชีพพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารอิตาลีในป่าตอง มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันชายชาวไทยรายที่ 44 และมีประวัติทางานสัมผัสกับนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 25 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 15 คน

 

รายที่ 60 ผู้หญิงไทย อายุ 39 ปี อาชีพพนักงานครัวร้านอาหารอิตาลีในป่าตอง ร้านเดียวกับรายที่ 59 มีประวัติใกล้ชิดกับพนักงานสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา ทำงานสัมผัสกับนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 25 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจานวน 12 คน

 

รายที่ 61 ผู้หญิงไทย อายุ 43 ปี อาชีพพนักงานนวด ในร้านนวด เขตพื้นที่ป่าตอง มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันชายชาวไทยรายที่ 42 และมีประวัติทางานสัมผัสกับนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 24 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจานวน 6 คน

 

รายที่ 62 ผู้หญิงไทย อายุ 44 ปี อาชีพพนักงานนวด ในร้านนวด เขตพื้นที่ป่าตอง มีประวัติทางานร้านนวดเดียวกับผู้ป่วยยืนยันพนักงานนวดหญิงชาวไทยรายที่ 32 มีประวัติทางานสัมผัสกับนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 25 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจานวน 8 คน

ทั้งนี้ผู้ป่วยทุกราย ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวน ควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

 

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ที่พบเพิ่มในวันนี้ เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตอง กลุ่มที่ทำงานใกล้ชิดกับชาวต่างชาติทั้งพนักงานนวด พนักงานร้านอาหาร พนักงานขับรถ และกลุ่มที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จึงอยากจะเน้นย้ำกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวถึงแม้จะยังไม่มีอาการป่วย ก็ควรแยกตัวเองออกจากบุคคลอื่น ไม่เข้าไปในที่ชุมชน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลที่เรารัก และถ้าหากมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ น้ำมูก เหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์