พาณิชย์เชียงราย ขนผู้ประกอบการ บุกภูเก็ต งาน NORTH2 AGRI TRADE & CONNECTING

โพสเมื่อ : Saturday, November 9th, 2019 : 10.47 am

พาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมแสดง และ จําหน่ายสินค้า NORTH2 AGRI TRADE & CONNECTING เชื่อมโยงสินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่สําคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 8-10 พ.ย.62 นี้

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.62 ที่ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ยกพลออกบูทจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดฯ ภายใต้ชื่องาน “NORTH2 AGRI TRADE & CONNECTING” นำโดย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานฯ และมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นางวนิดา ทิพย์ศักด์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจน ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคฯ กว่า 40 ราย ที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดฯ อาทิ ข้าว ชาว กาแฟ น้ำผึ้ง และสินค้าทางการเกษตรแปรรูปอีกมากมาย เข้าร่วมกิจกรรม

นางวนิดา ทิพย์ศักด์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 มีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าให้สามารถพัฒนาและเชื่อมโยงสู่การค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีเป้าหมายในการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจและการค้าของประเทศจากเดิมที่เน้น “ความได้เปรียบในการแข่งขันเชิง เปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงสมบูรณ์” เพื่อเปลี่ยนจากการ “เพิ่ม มูลค่า” ไปสู่การ “สร้างมูลค่า” จึงเป็นที่มาของการนําผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตร เศรษฐกิจที่สําคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้า คุณภาพ มาจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าและเชื่อมโยงการค้าระหว่างภูมิภาคที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจและเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีผู้ประกอบการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก การนำผู้ประกอบการออกมาจัดบูทจำหน่ายสินค้าที่นี่จึงถือว่าเป็นอีก 1 ช่องที่จะทำให้สินค้าของผู้ประกอบการจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 เป็นที่รู้จักมากขึ้น

โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนา ที่นำมาสร้างสีสันสวยงามประทับใจซึ่งพบว่าบรรยากาศของการจัดงานมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมถึงผู้ที่มามาจับจ่ายซื้อของและใช้บริการที่เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ตให้ความสนใจเข้ามาชมและเลือกอุดหนุนสินค้าเป็นจำนวนมาก