“พลิกโฉมท่องเที่ยวไทยโดยใช้เทคโนโลยี”

โพสเมื่อ : Saturday, March 12th, 2022 : 12.53 pm

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ “พลิกโฉมท่องเที่ยวไทยโดยใช้เทคโนโลยี” และ”โอภาสประเทศไทยในกระแสเศรษฐกิจดิจิทัล” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ Wellness ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Phuket Metaverse City)

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ไวส์เฮ้าส์ โรงแรมโบ๊ท ลากูน รีสอร์ท อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ “พลิกโฉมท่องเที่ยวไทยโดยใช้เทคโนโลยี” และ “โอภาสประเทศไทยในกระแสเศรษฐกิจดิจิทัล” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ Wellness ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Phuket Metaverse City)

โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับและแนะนำศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตที่มีมากกว่าธรรมชาติที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีนายวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการบริษัท บิทคับ เวิลดิ์เทค จำกัด ร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘Digital Transformation แบบไทยสู่สายตาประชาชนโลก” และ นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัดเสวนาในหัวข้อ “การส่งเสริมการท่องเที่ยวและ Wellness ด้วยเทคโนโลยีดจกัล” สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวและ Wellness ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สำหรับ Phuket Metaverse City เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายฝ่ายในการนำเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศ ซึ่งการที่เลือกภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่อง เนื่องจากเกาะภูเก็ตเป็นไข่มุกอันดามันที่มีฐานการพัฒนาและมีการส่งเสริมด้านต่างๆ ที่มีศักยภาพและความสามารถในด้าน Digital Innovation มาร่วมในการขับเคลื่อน เพื่อทำให้จังหวัดภูเก็ตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ และสนองตอบนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่