พลังธรรมใหม่ เปิดตัว ผู้สมัคร ที่ภูเก็ต เผยทำท่องเที่ยวให้เป็นของคนไทย  กระจายรายได้สู่ทุกกลุ่ม

โพสเมื่อ : Saturday, January 26th, 2019 : 4.22 pm

“พลังธรรมใหม่” เปิดตัวว่าที่สมัคร ส.ส.ภูเก็ต เผยนโยบายทำท่องเที่ยวให้เป็นของคนไทยและคนภูเก็ต กระจายรายได้สู่คนทุกกลุ่ม ไม่ใช่อยู่ในมือของนายทุนต่างชาติ พร้อมปลดแอกประเทศไทยและธรรมาธิปไตย

เมื่อเวลา 11.30 น.วันนี้ (16 ม.ค.) นายแพทย์ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ เปิดแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครพรรคพลังธรรมใหม่ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วย เขต 1 นายประวิทย์ นาวี เขต 2 นายวุฒิไกร บัวบุญ และว่าที่ผู้สมัครบัญชีรายชื่อของพรรคในภูเก็ต คือ นายบำรุง รุ่งเรือง กรรมการบริหารพรรค และ น.ส.พัทธ์พิชญา เพ็ชรพันธ์ ณ ร้านอาหารเดลี่ฮัท อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยก่อนหน้าแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครของพรรค นายแพทย์ระวี และว่าที่ผู้สมัคร รวมทั้งสมาชิกพรรค ได้หาเสียงพบปะกับชาวภูเก็ต เพื่อบอกกล่าวถึงนโยบายของพรรคให้ชาวภูเก็ตได้รับทราบ

นายแพทย์ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่า พรรคพลังธรรมใหม่มีนโยบายชัดเจนในการปลดแอกประเทศไทยและสร้างธรรมาธิปไตยให้เกิดขึ้น โดยมีนโนบายหลักๆด้วยกัน 10 ข้อ โดยเฉพาะในเรื่องของการปลดแอกประเทศไทยนั้นเป็นสิ่งที่พรรคการเมืองอื่นๆ ไม่กล้าทำ เช่น นโยบายการลดราคาพลังงาน ทางพรรคมีความชัดเจนหากได้เป็นรัฐบาลและได้ดูแลกระทรวงพลังจากจะลดราคาน้ำมันทันทีลิตรละ 3-4 บาท รวมทั้งกำจัดคอรับชั่นในกระทรวงที่รับผิดชอบให้เป็นศูนย์ให้ได้ ยุติการผูกขาดธุรกิจ ลดความเลื่อมล้ำ ปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปกฎหมายภาษีมรดก เป็นต้น

“พรรคพลังธรรมใหม่ มีความตั้งใจที่จะเข้ามาแก้ปัญหาของประเทศ และพร้อมที่จะเป็นทีมรัฐบาลและทำหน้าที่ฝ่ายค้าน ซึ่งจากการลงพื้นที่พบปะประชาชนบอกกล่าวนโยบายของพรรค ปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวภูเก็ตและภาคใต้ที่ได้ลงพื้นที่หาเสียง มั่นใจว่าพรรคพลังธรรมใหม่จะมี ส.ส.หลายที่นั่งอย่างแน่นอน  การหาเสียงนั้น ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 12 เขตทั่วประเทศ เพื่อกระจายลงสู่ทุกพื้นที่ กทม.ก็เป็นหนึ่งใน 12 พื้นที่ที่กำหนดไว้ ไม่ได้คาดหวังเพียงพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดเท่านั้น ให้ได้ความสำคัญและความหวังทั้ง 12 เขต

นายแพทย์ระวี กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับพื้นที่ภูเก็ตนั้น ทางพรรคได้เน้นนโยบายในเรื่องของการท่องเที่ยว เพราะภูเก็ตเป็นเมืองหลักด้านการท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้ปีละมหาศาล โดยกำหนดนโยบายท่องเที่ยวเพื่อคนไทยและคนภูเก็ต มีเป้าหมายที่จะให้ธุรกิจท่องเที่ยวอยู่ในมือของคนไทยและคนท้องถิ่นภูเก็ตมากกว่าที่จะอยู่ในมือของคนต่างชาติ รวมไปถึงอยากให้การท่องเที่ยวกระจายตัวเข้าสู่ชุมชนมากขึ้น ทั้งเพื่อต้องการให้รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายสู่คนทุกกลุ่ม เพื่อให้การท่องเที่ยวเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายในพื้นที่ภูเก็ต และประเทศไทย ไม่ใช่เป็นธุรกิจของคนต่างชาติ รายได้เกิดขึ้นกับคนต่างชาติ

ด้านนายบำรุง รุ่งเรือง กรรมการบริหารและว่าที่ผู้สมัครบัญชีรายชื่อพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่า สำหรับจังหวัดภูเก็ตนั้น ทางพรรคมีนโยบายในหลายๆเรื่องที่จะตอบโจทก์การแก้ปัญหาต่างๆของภูเก็ต เช่น ปัญหาการจราจรที่กำลังกลายเป็นปัญหาหนักของภูเก็ต ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตแล้วไม่ประทับใจกับการจราจร ดังนั้นการแก้ปัญหาจะต้องเพิ่มถนน มีการตัดถนนรอบเกาะภูเก็ต จำกัดเวลารถที่จะเข้ามาในตัวเมืองภูเก็ต โดยเฉพาะรถขนาดใหญ่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาด้านการท่องเที่ยว รวมถึงปากท้องของประชาชน ต้องการที่จะให้รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายสู่ประชาชนทุกกลุ่มในภูเก็ตและเข้าถึงชุมชนมากขึ้น มีการแบ่งพื้นที่และจัดระเบียบชายหาดให้ประชาชนคนภูเก็ตได้ทำมาหากินและต้องกันพื้นที่ส่วนใหญ่ไว้สำหรับเป็นหาดสาธารณะ ทั้งเก้าอี้ ร่ม เตียงชายหาด หยุดการผูกขาดในธุรกิจการท่องเที่ยว

นโยบายด้านพลังงาน มีการลดราคาน้ำมันอย่างน้อยลิตรละ 3-5 บาท แก๊สไม่เกินถังละ 350 บาท ราคายางไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 60 บาท ปาล์มกิโลกรัมละ 4 บาท เป็นต้น  ทั้งนี้ ทางพรรคและกรรมการบริหารพรรคจะลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปกำหนดเป็นนโยบายของพรรคในการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน