พร้อมใจลดกันสุดๆ รถบัส รถตู้ แท็กซี่ จยย.รับจ้าง  ดึงคนมาเที่ยวภูเก็ตในราคาที่คุณพอใจ

โพสเมื่อ : Wednesday, August 5th, 2020 : 11.45 am

รถบัส รถตู้ แท็กซี่ จยย.รับจ้าง  พร้อมใจร่วมฟื้นฟูการท่องเที่ยวภูเก็ต ร่วมกับขนส่งภูเก็ต ปรับลดราคาค่าบริการ ลบภาพภูเก็ตแพง จนถึงสิ้นปี 63

นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต  กล่าวว่า ถึงการส่งเสริมท่องเที่ยวและร่วมฟื้นฟูจังหวัดภูเก็ตให้รดพ้นจากวิกฤตโควิด ว่า ในส่วนของขนส่ง จังหวัดภูเก็ตได้ร่วมหารือกับในส่วนของผู้ประกอบการที่ให้บริการการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถบัส รถตู้ รถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ถึงนโยบายของการแก้ไขปัญหาค่าโดยสารรถขนส่งสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยผลจากการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประชุม ส่วนใหญ่ยินยอมที่จะให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดในการลดราคาค่าค่าบริการ ซึ่งคนเหล่านี้ถือว่าเป็น “ผู้ร่วมฟื้นฟูภูเก็ต”

โดยค่าบริการที่จะมีการลดประกอบด้วยลดค่าเช่ารถโดยสารสาธารณะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ดังนี้ รถบัสขนาดใหญ่จากเดิมราคา 6,500 บาท เหลือราคา 4,500 บาท รถบัสขนาดกลาง จากเดิมราคา 6,000 บาทเหลือราคา 4,000 บาท,รถบัสขนาดเล็กจากเดิมราคา 5,500 บาทเหลือราคา 3,500 บาท,รถตู้ลดราคาเหลือ 2,200 บาท (โดยทั้งหมดเป็นอัตราค่าบริการ  10 ชั่วโมงพร้อมคนขับและน้ำมัน) ในส่วนของรถแท็กซี่จะคิดอัตราค่าบริการตามมิเตอร์น ในส่วนของรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ตำบลป่าตอง ให้ความร่วมมือลดค่าบริการลง 50 % จากเดิม ราคา 40 -100 บาท เหลือราคา 20-50 บาท ส่วนรถที่ให้บริการที่สนามบินภูเก็ตก็ได้มีการพูดคุยซึ่งจะลดราคาลง 20 %

นายบัญญัติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับคนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการก็สามารถแจ้งมาที่สำนักงานขนส่งเพื่อรวมข้อมูลและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ และแจ้งข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะใช้บริการรถต่าง ๆ ในการเดินทางท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต โดยมาตรการลดราคาค่าบริการดังกล่าวจะทำต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 63