พร้อมหนุนภูเก็ตเป็นเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์นานาชาติ

โพสเมื่อ : Sunday, June 4th, 2023 : 9.07 am

พร้อมหนุน ภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ (World Art Creative City) เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศิลปะแห่งการสร้างในระดับนานาชาติ ดึงศิลปิน ทั่วประเทศและต่างชาติร่วม

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.ที่ผ่านมา   ที่เดอะวิจิตรรีสอร์ทภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาโครงการและผู้ร่วมขับเคลื่อนการสนับสนุนหลัก  นางนวลละออ ปิ่นทอง นายกสมาคมศิลปินทัศศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย นายสมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ ศิลปีนอาวุโสและที่ปรึกษานายกสมาคมศิลปินทัศศิลป์นานาชาติแห่งประเทศ ร่วมกันแถลงข่าว โครงการภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ (World Art Creative City) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศิลปะสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ  โดยนำศิลปวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์ระดับโลก โดยมี นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ผู้บริหารเดอะวิจิตรีสอร์ท และ ประธานหอการค้าภูก็ต  รวมทั้งศิลปิน จากทั่วประเทศไทย และ นานาชาติ เข้าร่วม

โดยนางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาโครงการและผู้ร่วมขับเคลื่อนการสนับสนุนหลัก กล่าวถึงความเป็นมา ที่จะทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีประวัติศาสตร์และมีความรุ่งเรืองอีกเมืองหนึ่งของไทย เป็นเมืองแห่งการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติมาอย่างยาวนาน ภูเก็ตยังเป็นแหล่ง ผลิตดีบุกที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความกล้าหาญของวีรสตรีไทย (ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร)

ทั้งนี้ภูเก็ตเป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมย่านการค้าขายที่เก่าแก่ เช่น อาคารแบบชิโนโปรตุกีส ที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวเพอรานากันแบบพหุวัฒนธรรมที่ถูกขนานนามว่า “บาบ๋ ย่าหยา” ดังนั้น การนำศิลปะร่วมสมัยมาร่วมขับเคลื่อนและผลักดันให้ภูเก็ตเป็นเมืองแห่งศิลปะและเมืองสร้างสรรค์ตามตัวชี้วัดขององค์กรยูเนสโก โดยการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ให้บุคคลคนในพื้นที่และศิลปินจากทั่วทุกมุมโลกร่วมกันรับรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นทางศิลปะในทิศทาง รวมทั้งเพื่อสนับสนุนและความเชื่อมั่นในการนำภูเก็ตไปสู่การนำเสนอตัวจัดงาน “เบียนนาเล่”

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมศิลปินทัศศิลป์ นานาชาติแห่งประเทศไทย  ศิลปีนอาวุโสและที่ปรึกษานายกสมาคมศิลปินทัศศิลป์นานาชาติแห่งประเทศ และ นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ผู้บริหารเดอะวิจิตรีสอร์ทและประธานหอการค้าภูก็ต ได้ร่วมกันสนับสนุนและขับเคลื่อน เพื่อให้ภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

โดยนายเรวัต กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาศิลปะเชิงปฏิบัติการให้ศิลปินระดับชาติและนานาชาติบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกัน เป็นการสร้างสรรค์ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองชั้นนำของโลกส่งผลให้จังหวัดภูเก็ตพัฒนาได้หลากหลายมิติอย่างต่อเนื่อง

นอกจากจะเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงและเป็นที่กล่าวขานในเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าให้กับเมืองภูเก็ตแล้ว ยังยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย กระตุ้นการท่องเที่ยวให้เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ต้องมาเยือน มีชื่อเสียงเรื่องประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม อาหาร ทั้งยังยกระดับศิลปะวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและมีความร่วมสมัยในพื้นถิ่นภูเก็ตให้เป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์เทียบเท่านานาชาติอย่างยั่งยืน ควรค่าแก่การ อนุรักษ์ รักษา และการสร้างเสริมมูลค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ความร่วมสมัยในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยินดีร่วมสนับสนุนให้โครงการภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดขององค์กรยูเนสโกอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไป