พบครั้งแรกในประเทศไทย พบต้นตะแบกใหญ่ดอกสีชมพูอมม่วง อยู่ที่เขารัง จ.ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Thursday, June 20th, 2019 : 10.05 am

พบครั้งแรกในประเทศไทย ต้นตะแบกใหญ่ดอกสีชมพุอมม่วง อยู่ที่สวนสาธารณะเขารัง จังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมเผยแพร่การอนุรักษ์ป่าไม้ ฯ ลงเก็บตัวอย่างดอก – ผลศึกษา

ขณะนี้มีรายงานการพบต้นไม้หายากที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งนับว่าเป็นการค้นพบครั้งแรกของประเทศ เรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้น เมื่อนายพงศ์ชาติ เชื้อหอม หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว ได้นำ ดร.พงษ์ศักดิ์ พลเสนา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมเผยแพร่การอนุรักษ์ป่าไม้ สํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ไปตรวจสอบต้น ตะแบกใหญ่ Lagerstroemia calyculata Kurz แบบ (form) ดอกสีชมพูอมม่วง ณ บริเวณสวนสาธารณะเขารัง จ.ภูเก็ต พร้อมทั้งได้เก็บตัวอย่างดอกและผล ไปทำตัวอย่างแห้ง เก็บไว้ที่หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ (BKF)

ปกติดอกตะแบกใหญ่ มีสีขาว ส่วนต้นตะแบกใหม่ที่มีดอกสีชมพูอมม่วงเป็นต้นไม้ที่หายาก มีรายงาน ว่า พบต้นตะแบกใหญ่แบบดอกสีชมพูอมม่วง ครั้งแรกที่ประเทศมาเลเซีย

สำหรับการพบต้นตะแบกใหญ่ดอกสีชมพูอมม่วง ที่สวนสาธารณะเขารัง จึงเป็นรายงานการพบตะแบกใหญ่แบบนี้ครั้งแรกในประเทศไทย

สำหรับ “เขารัง” เป็นเนินเขาเตี้ยๆ ที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมือง เป็นสวนสาธารณะ สำหรับออกกำลังกายลแสวนสุขภาพ และยังสามารถพักผ่อนหย่อนใจ ท่ามกลางธรรมชาติของพรรณไม้ต่างๆ ที่ร่มรื่น “เขารัง” ยังเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ของ พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี หรือ คอซิมบี้ ณ ระนอง และบริเวณเขารังนี้ยังสามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองภูเก็ตได้อย่างสวยงาม

โดยต้นต้นตะแบกใหญ่ดอกสีชมพู ใกล้กับอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี หรือ คอซิมบี้ ณ ระนอง ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ขนาดใหญ่ให้ความร่มรื่นกับคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สวนสาธารณะแห่งนี้