พบกัน 9 -11 พ.ย. ทต.ศรีสุนทร จ.ภูเก็ต จัดงาน คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน ตอนวันวานยังหวานอยู่

โพสเมื่อ : Monday, October 28th, 2019 : 11.53 am

ทต.ศรีสุนทร จ.ภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง จัดงาน คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน ตอน “ วันวานยังหวานอยู่” เพื่อสื่อความหมายถึงวิถีการดำรงชีวิตของชาวเหมืองแร่บางมะรวนระหว่างวันที่ 9 -11 พ.ย. นี้

ที่สวนนวมินทรราชา 87 พรรษา นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง พร้อมด้วย นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร ร่วมแถลงข่าว “งานส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน อาหารปลอดภัย ร่วมสืบสานประเพณีไทยงานวันลอยกระทง” ประจำปี 2562 “คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน” ตอนวันวานยังหวานอยู่” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 พ.ย.นี้ ณ สวนนวมินทรราชา 87 พรรษา (ขุมน้ำบางมะรวน) ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมีฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวตำบลศรีสุนทร และสื่อมวลชน ร่วมรับฟังการแถลงข่าว

นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ ว่า งานส่งเสริม อนุรักษ์ สนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดงานส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน อาหารปลอดภัย ร่วมสืบสานประเพณีไทยงานวันลอยกระทง” ภายใต้ชื่อ “คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน” ตอน “วันวานยังหวานอยู่” ซึ่งเป็นการสื่อความหมายถึงวิถีการดำรงชีวิตของชาวเหมืองแร่บางมะรวน การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมพื้นเมือง และการแต่งกายย้อนยุคในสมัยอดีตที่ผ่านมา

สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รำลึกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และเพื่อให้ประชาชน และศิลปินพื้นบ้านทุกสาขาได้มีโอกาสแสดงผลงานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และตำบลศรีสุนทรให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงอันเป็นประเพณีที่ดีงามของไทยที่สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบันให้คงอยู่ต่อไป โดยในปีนี้ เทศบาลตำบลศรีสุนทร ขอความร่วมมือประชาชนใช้วัสดุธรรมชาติในการจัดทำกระทง เพื่อลดปริมาณขยะและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม

นายวรวุฒิ กล่าวต่อไปถึงรูปแบบการจัดงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงานปีนี้ เน้นความเป็นไทย โดยขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานแต่งกายย้อนยุคสัมผัสบรรยากาศโบราณ ชมกิจกรรม เช่น ลานวัฒนธรรมพื้นบ้านตำบลศรีสุนทร การละเล่นพื้นบ้านของเด็ก ลานอาหารพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ต การประกวดอาหารที่สะอาดและปลอดภัย การประกวดกระทง

พร้อมขบวนแห่กระทงจากชุมชนอันตระการตา รำวงย้อนยุค การประกวดหนูน้อยนพมาศ การจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นเมืองภูเก็ต การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน ละครเพลง การแสดงจากศิลปินย้อนยุค สุรชัย สมบัติเจริญ ,สมศรี  ม่วงศรเขียว,รักชาติ ศิริชัยและการแสดงจากเด็กและเยาวชนอีกมากมาย

นอกจากนี้.ยังมีการจัดนิทรรศการอาหารปลอดภัย นิทรรศการเหมืองแร่ การสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวตำบลศรีสุนทร และนิทรรศการประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทงตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน และซุ้มถ่ายรูปวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวภูเก็ต เป็นต้น ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลศรีสุนทร

จึงขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ ณ เวทีกลาง 9 -11 พ.ย.นี้  สวนนวมินทรราชา 87 พรรษา (ขุมน้ำบางมะรวน) แห่งนี้ ซึ่งจะได้พบกับบรรยากาศในรูปแบบย้อนยุคที่มีความโดดเด่นสวยงาม สนุกสนาน โดยยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งงานศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีลอยกระทงของไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์อันดีงาม