ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน SHA แล้ว กว่า 250 แห่ง สถานประกอบการภูเก็ต

โพสเมื่อ : Thursday, July 2nd, 2020 : 8.06 pm

 

สถานประกอบการในภูเก็ต 251 แห่ง รับมอบมอบตราสัญลักษณ์ SHA ของ ททท. สร้างความมั่นใจปลอดภัยจากโควิด-19 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (2 ก.ค.) ที่ห้องประชุม Angsana Convention And Exhibition Space จ.ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พล.ต.ต. นายแพทย์กฤษ สกุลแพทย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย จำนวน 251 ราย โดยมีผู้บริการสถานประกอบการ องค์กรเอกชนในภูเก็ต หน่วยงานราชการ เข้าร่วม

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA เกิดขึ้นโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท.ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวควบคู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการหลังสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทาง ด้วยการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้านบริการและสุขอนามัย

 

โดยกำหนดให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข และมาตรฐานเบื้องต้นของกรมควบคุมโรคสำหรับสถานประกอบการทุกประเภท ได้แก่ 1.สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร 2.การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 3.การให้ความรู้ด้านการป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA และจะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของ ททท. ทั้งในประเทศและต่างประเทศ