ผู้ว่าภูเก็ตฯ ขอบคุณเอกชนให้น้ำใช้ฟรีช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ว

โพสเมื่อ : Monday, April 29th, 2019 : 1.41 pm

ผู้ว่าภูเก็ตขอบคุณภาคเอกชน เปิดให้ประชาชนใช้น้ำฟรี หลังเดือดร้อนหนักจากผลกระทบจากภัยแล้ง เนื่องจากฝนไม่ตกติดต่อกันเป็นเวลานาน

จากกรณีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีปัญหาประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยแล้ว ทำให้น้ำบริโภค – อุปโภค ขาดแคลน จนชาวบ้านโดยเฉพาะในพื้นที่ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต สุดจะทนออกมาเรียกร้องให้ทางจังหวัด แก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากต้องตนแบกรับภาระในการซื้อน้ำเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามหลังจากมีการรวมตัวเรียกร้อง ทางภาคเอกชนที่มีขุมน้ำต่างก็ออกมาเสนอตัวเพื่อให้ประชาชนสามารถมารับน้ำจากขุมน้ำที่อยู่ในการดูแลนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ เช่น บริษัทเครือกะตะกรุ๊ป โดย นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย และ ดร.ธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทฯ  บริษัท นนทศักดิ์มารีน จำกัด โดย นายสุริยะ ตามชู กรรมการผู้จัดฯ บริษัท แอล เอช เมืองใหม่ จำกัด โดย พิริยะ ตันติพิริยะกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

และเพื่อขอบคุณภาคเอกชนที่มีน้ำใจและให้ประชาชนรับน้ำไปใช้ฟรี วันนี้ ( 29 เม.ย.) ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง จังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่หน่วยงานภาคเอกชน ทั้ง 3 แห่งที่ให้การสนับสนุนแหล่งน้ำดิบในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง จังหวัดภูเก็ต มาตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562

ดังนี้ 1. บริษัท นนทศักดิ์มารีน จำกัด โดย นายสุริยะ ตามชู กรรมการผู้จัดฯ 2.บริษัท แอล เอช เมืองใหม่ จำกัด โดย พิริยะ ตันติพิริยะกิจ กรรมการผู้จัดฯ และ 3.บริษัทเครือกะตะกรุ๊ป โดย นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการบริษัท และ ดร.ธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย รองประธานกรรมการบริษัทฯ

สำหรับแหล่งน้ำดิบจากทั้ง 3 บริษัท มีปริมาณมากพอที่ที่จะนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งในแต่ละวันมีรถรับน้ำจากหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และผู้ประกอบการไปรับน้ำจำนวนมาก

ดร.ธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย กล่าวว่า หลังจากทราบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากภัยแล้ว จึงได้แจ้งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพืแจ้งให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐสามารถมารับน้ำดิบจากขุมน้ำของทางบริษัทซึ่งมีอยู่ประมาณ 30 ไร่ได้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ต่อไป