ผู้ว่าตีกลับร่างเทศบัญญัติรายจ่ายเทศบาลป่าตอง ให้พิจารณางบพัฒนาใหม่ ขณะงานเอาสายไฟฟ้าลงดินคืบหน้าตามแผน

โพสเมื่อ : Wednesday, September 25th, 2019 : 3.46 pm

“นายกหยอย” เผย โครงการนำสายไฟฟ้าลงดินถนนทวีวงศ์ หาดป่าตอง เป็นไปตามแผน เปิดผิวจราจรแล้ว 60 % ส่วนงบปรับปรุงภูมิทัศน์ 82.5 ล้านบาท ผู้ว่าฯ ตีกลับร่างเทศบัญญัติรายจ่ายปี 2563 ให้ทบทวนใหม่ เหตุไม่มีงบประมาณสำหรับพัฒนาเมืองป่าตอง

สำหรับความคืบหน้าโครงการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินบริเวณถนนทวีวงศ์ หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต  ว่า หลังจากทางการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตอง ดำเนินโครงการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน บริเวณถนนทวีวงศ์ ซึ่งเป็นถนนหน้าหาดป่าตอง เพื่อจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร เพิ่มความเป็นระเบียบและสวยงามให้แก่ถนนทวีวงศ์ โดยขณะนี้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างได้เข้าพื้นก่อสร้างมาระยะหนึ่งแล้ว ด้วยการเปิดผิวจราจรเพื่อขุดวางท่อและระบบต่างๆ ที่จะนำสายไฟฟ้าลงดิน

โดยขณะนี้ดำเนินการเสร็จไปในส่วนของช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 จากบริเวณแหลมเพชร มาจนถึงซอยบางลา และกำลังจะเปิดผิวจราจรช่วงที่ 3 จากซอยบางลา ไปจนถึงสะพานคอรัล บีช ซึ่งในส่วนของการเปิดผิวจราจรวางท่อระบบสายไฟฟ้าลงดินและสายสื่อสารนั้น มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 60 โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน แต่ถ้าเป็นการดำเนินการในภาพรวมนั้นมีความคืบหน้าไปประมาณร้อยละ 20 เพราะหลังจากที่มีการเปิดผิวจราจร วางท่อระบบสายไฟฟ้าใต้ดินแล้ว จะมีการดำเนินการในส่วนของการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่างๆ ลงใต้ดินอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งงานทั้งหมดตามแผนงานจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการเปิดผิวจราจรบริเวณถนนบางลานั้น ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ทางบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เทศบาล และผู้ประกอบการในพื้นที่ได้พยายามช่วยกันลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด โดยทางการไฟฟ้า รวมไปถึงทาง CAT ได้พยายามที่จะให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น โดยทางเทศบาลได้นำรถน้ำจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาฉีดเพื่อป้องกันฝุ่นละออง รวมถึงในช่วงเย็นของทุกวัน ผู้ประกอบการก็จะฉีดน้ำเพื่อป้องกันฝุ่นละอองอีกด้วย จนถึงขณะนี้ทางเทศบาลยังไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องฝุ่นละออง หรือผลกระทบด้านอื่นๆ แต่อย่างใด


ขณะที่ในส่วนของงานเปิดผิวจราจรและว่างท่อนั้น จะต้องดำเนินการขุดให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาป่าตองเป็นจำนวนมากในช่วงดังกล่าว ซึ่งจากการรับทราบข้อมูลจากผู้ที่รับผิดชอบคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยงอย่างแน่นอน

 

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ยังกล่าวถึงงบประมาณในส่วนที่จะนำมาดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนทวีวงศ์ ภายหลังจากมีการนำสายไฟฟ้าลงดินแล้วเสร็จ ว่า งบประมาณดังกล่าวจะต้องใช้จำนวน 82.5 ล้านบาท แต่ไม่ผ่านการเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองป่าตอง ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยงบถูกตัดเหลือศูนย์บาท ในทางปฏิบัติเทศบาลฯ จะต้องส่งร่างงบประมาณปี 2563 ซึ่งไม่มีงบประมาณสำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์ จำนวน 82.5 ล้านบาท ไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงนามจึงจะประกาศใช้ได้ แต่ปรากฏว่า ผู้ว่าฯ ไม่ลงนามร่างงบประมาณรายจ่ายปี 2563 ของเทศบาลเมืองป่าตอง โดยให้เหตุผลว่า การที่สภาฯ ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณปี 2563 โดยไม่มีงบพัฒนานั้น เป็นการไม่ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น จึงสั่งให้เทศบาลเมืองป่าตองทบทวน

อย่างไรก็ตามหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ลงนามในร่างงบประมาณดังกล่าว ทางเทศบาลจะต้องมีการประชุมเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง และล่าสุด ยังไม่มีการกำหนดวาระการประชุมวิสามัญในเรื่องของงบประมาณแต่อย่างใด ซึ่งคงต้องมีการขยายระยะเวลาการประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายปี 2563 ออกไปอีก จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เรื่องนี้ทางสภาฯจะต้องพิจารณาว่าจะเปลี่ยนใจให้มีงบดังกล่าวอยู่หรือไม่ จะทั้งจำนวนหรือบางส่วน แต่ถ้าสภาฯ ยืนยันไม่เอางบดังกล่าวจะต้องมีเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 หรือจำนวน 12 เสียงของสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม แต่ถ้าเสียงไม่ถึง 2 ใน 3 เทศบาลจะต้องทำงบประมาณปี 2563 ใหม่ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเสียงในสภาฯ เพื่อเสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอีกครั้ง

น.ส.เฉลิมลักษณ์ ยังได้กล่าวต่อว่า เมื่อประธานสภานำเรื่องงบประมาณดังกล่าวบรรจุในวาระการประชุมสภาฯ เมื่อไร ตนในฐานะนายกเทศมนตรีจะหารือร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาท้องถิ่น เพราะอย่างไรก็ต้องพัฒนาและปรับปรุงถนนทวีวงศ์ในส่วนของผิวจราจรและทางเท้า จะปล่อยให้อยู่ในสภาพแบบนี้ไม่ได้ ถ้าเมืองท่องเที่ยวอยู่ในสภาพแบบนี้ เราจะไม่สามารถเรียกนักท่องเที่ยวมาได้ ในขณะนี้บ้านใกล้เรือนเคียงมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างไม่หยุดยั้ง จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้นจึงจะรักษาฐานนักท่องเที่ยวไว้ได้”

ส่วนกรณีที่ทางสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง ไม่ผ่านงบประมาณดังกล่าว เพราะมองว่ารายละเอียดโครงการไม่เพียงพอในการพิจารณานั้น นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ระบุว่า จริงๆ แล้ว ที่ฝ่ายบริหารเสนองบประมาณการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์เข้าสภาฯ นั้น เพราะเห็นว่าโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินจะแล้วเสร็จในช่วงประมาณเดือนมีนาคม 2563 จะได้ดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้ถนนอยู่ในสภาพที่ดี รวมถึงก่อสร้างครั้งเดียวผู้ประกอบการจะได้เดือดร้อนแค่ครั้งเดียว ธุรกิจได้รับผลกระทบแค่ครั้งเดียว และหากไม่เสนอของบปี 2563 เกรงว่าจะไม่มีงบมาดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงรีบเสนอของบเข้าไป

นางสาวเฉลิมลักษณ์ ยังได้กล่าวยอมรับว่า ในการนำเสนองบประมาณครั้งที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า แบบอาจจะไม่ละเอียด 100 % แต่การออกแบบก็สามารถทำควบคู่กันไปได้ และได้มีการประมาณการการก่อสร้างไว้แล้วว่าแต่ละงานนั้นจะต้องใช้งบประมาณเท่าไร ซึ่งสามารถดำเนินการไปได้หากคิดถึงผลประโยชน์โดยรวมของป่าตอง เพราะหากรอให้แบบเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์แล้วมาเสนอของบประมาณจากสภาฯ ก็จะเลยการประชุมสภาฯ ไปแล้ว ปี 2564 ไม่รู้จะทันไม่ จะปล่อยให้ถนนทวีวงศ์อยู่ในสภาพที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่พร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ได้ เมืองจะต้องพัฒนาต่อไป