ผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจปัญหาความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)

โพสเมื่อ : Wednesday, August 17th, 2022 : 5.38 pm

เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ (17 ส.ค.) นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอกะทู้ เขต 1 นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่สำนักช่าง ร่วมลงพื้นที่สำรวจปัญหาความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) นำสำรวจพื้นที่

เนื่องด้วยกองการศึกษาฯ จะจัดทำแผนงานเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน จึงกำหนดการลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาความต้องการ และเห็นสภาพจริงของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 5 แห่ง เพื่อให้การวางแผนปรับปรุง ซ่อมแชมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย