ผู้ช่วย รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมผบช.ทท. ขับเคลื่อนมาตรการ การเช่ารถของชาวต่างชาติ ตามนโยบายรัฐบาล

โพสเมื่อ : Tuesday, May 21st, 2024 : 9.13 am

 

ผู้ช่วย รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ร่วม ผบช.ทท. ประชุมหารือหน่วยงานเกี่ยวข้องในภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนมาตรการ การเช่ารถของชาวต่างชาติ เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ และยกระดับมาตรฐานการให้บริการในธุรกิจการให้เช่ารถ

ตามนโยบาย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการขับเคลื่อนและพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว ความมั่นใจและปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

ซึ่งปรากฏในช่วงที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นิยมเข้ามาท่องเที่ยวโดยเช่ารถเพื่อขับขี่ท่องเที่ยวเอง และมีบางส่วนประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเช่ารถขับขี่ จึงได้ มีนโยบาย สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดมาตรการและการควบคุม การเช่ารถของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

โดยเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท., นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก, พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต, นายจรัล ส่างสาร รองประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบสภาพปัญหาและหารือแนวทางแก้ไขปัญหา การเช่ารถของชาวต่างชาติ ในแหล่งท่องเที่ยว โดยยกจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่อง

โดยทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับนักท่องเที่ยว เช่น ประสานไปยังกงสุลของแต่ละประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวในการเตรียมเอกสารใบอนุญาตขับขี่จากประเทศต้นทาง และการขอใบอนุญาตขับขี่ในไทย เพื่อให้สามารถขับขี่รถในประเทศประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ทั้งนี้ ทางกรมการขนส่งเองก็จะช่วยให้การขอใบอนุญาตขับขี่ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นไปอย่างสะดวก และรวดเร็ว ยิ่งขึ้น

และในส่วนของผู้ประกอบการให้เช่ารถในพื้นที่เอง ก็จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่ที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ในประเทศไทย รวมถึงต้องจัดทำสัญญาเช่าที่เป็นธรรมกับนักท่องเที่ยว

การขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วนดังกล่าว มุ่งหวังให้เกิดความถูกต้องในการเช่ารถเพื่อขับขี่ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งจะทำให้ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ และยกระดับมาตรฐานการให้บริการในธุรกิจการให้เช่ารถ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวต่อไป