ผลวิจัย มอ.ระบุ ก.พ.เดือนเดียว “โควิด-19” ทำรายได้ภูเก็ตหาย 1.5 หมื่นล้าน

โพสเมื่อ : Thursday, March 12th, 2020 : 3.46 pm

ม.อ.ภูเก็ต นำเสนอผลวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เผยเดือนกุมภาพันธ์รายได้สูญกว่าหมื่นล้าน คาดอีก 7 เดือน สูญไม่ต่ำกว่า 7 หมื่นล้านบาท โรงแรมกระทบหนักสุด

 

วันนี้ (12 มี.ค.) รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต และ ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ รองคณะบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะการบริการและการท่องเที่ยว มอ.ภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าว “ผลกระทบทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตจาก Covid-19” ) ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต และ ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ รองคณะบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะการบริการและการท่องเที่ยว ได้นำเสนอผลวิจัยการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า ฝ่ายวิจัยคณะการบริการและการท่องเที่ยว ได้ทำการวิจัยศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวของภูเก็ตภายหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยตั้งสมมุติฐานจากนักท่องเที่ยวจีนที่จะหายไป ซึ่งผลวิจัยระบุว่า ภูเก็ตจะได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 30,000 – 32,000 ล้านบาท แต่เมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้แพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆ ทางฝ่ายวิจัยฯจึงได้ทำการวิจัยรอบใหม่ โดยตั้งสมมุติฐานบนพื้นฐานการหายไปของนักท่องเที่ยวจีนและนักท่องเที่ยวจากชาติอื่นๆ

พบว่าในเดือนกุมภาพันธ์จากเดิมที่มีผู้โดยสารระหว่างประเทศเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต เฉลี่ยต่อวันในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 19,085 เหลือเพียง 11,850 ต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้โดยสารกลุ่มนี้ คือ นักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เดินทางเข้าภูเก็ตผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศเป็นเพียงร้อยละ 50.12 ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตทั้งหมด ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงประมาณการนักท่องเที่ยวหายไปในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 27% – 37% เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้

 

 สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจในกับจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1.2 – 1.5 หมื่นล้าน และคาดว่าในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นเดือนที่ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภูเก็ตจะได้รับผลกระทบหนักที่สุด นักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตน่าจะลดลงเหลือ 50% เท่านั้น เพราะนอกจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้ว มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดก็เป็นส่วนสำคัญในการทำให้นักท่องเที่ยวไม่เดินทางมากขึ้นด้วย

จากผลกระทบดังกล่าว ทางฝ่ายวิจัยฯ จึงได้ตั้งสมมุตฐานถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในรอบ 7 เดือน นับจากเดือนกุมภาพันธ์ การวิจัยดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานที่คาดว่านักท่องเที่ยวชาติต่างๆ จะเริ่มทยอยกลับเข้ามาภูเก็ตบ้างแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และยึดหลักผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เข้าภูเก็ตผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตลดลงเหลือร้อยละ 50 ในเดือนมีนาคมนี้

 

ภูเก็ตจะได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 6.7 – 7.0 หมื่นล้านบาท ส่งผลกระทบต่อ GDP ของภูเก็ต 3.4-3.6 หมื่นล้านบาท ความเสียหายในส่วนของการจ้างแรงงาน 1.1-1.2 หมื่นล้านบาท สภาพคล่องของผู้ประกอบการเสียหายไม่ต่ำกว่า 1.9-2.0 หมื่นล้านบาท จาก 6 ธุรกิจหลักทางการท่องเที่ยวของภูเก็ตและอุตสาหกรรมต้นน้ำที่สนับสนุนการท่องเที่ยวของภูเก็ตได้รับผลกระทบ โดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบสูงสุด คือ ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 1.9-2.0 หมื่นล้านบาท ตามมาด้วยร้านอาหารและเครื่องดื่ม 1.2-1.3 หมื่นล้านบาท ภาคการขนส่งทั้งน้ำและทางน้ำ เสียหายกว่าไม่ต่ำกว่า 7 พันล้านบาท ช้อปปิ้ง สถานบันเทิง เป็นต้น

ความเสียหายต่อเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเป็นข้อบ่งชี้ ธุรกิจการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นธุรกิจปลายน้ำของหลายอุตสาหกรรม เฉพาะการลดลงของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดเดียว ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต้นน้ำเป็นมูลค่าระหว่าง 5.2 – 7.1 พันล้าน และมูลค่าผลกระทบดังกล่าวกระจายตัวไปทั้งประเทศ