ปิดแล้ว “อ๊ามบ้านเคียน” หลังใหม่ นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิด

โพสเมื่อ : Wednesday, July 3rd, 2024 : 2.51 pm

วันนี้ ( 3 ก.ค.) ที่ อ๊ามบ้านเคียน (หง่อเฮี้ยนไต่เต่) ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้จัดให้มีพิธีเปิด อ๊ามบ้านเคียน หลังใหม่ และจัดให้มีพิธีเฉลิมฉลอง อย่างยิ่งใหญ่ โดยในช่วงเช้า นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายและเปิดประตูอ๊าม ฯ และมีนายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการ บริหารเครือกะตะกรุ๊ป รีสอร์ท นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย รองประธานโรงแรมในเครือกะตะกรุ๊ป และอดีตสมาชิกวุฒิสภา จ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายภาณุพล ไชยโห และนางสาวอันดามัน เครือพานิช สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ประธานอ๊ามต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมี นายสัญญา ศรีเมือง ประธานอ๊ามบ้านเคียน ปั๊กเหล่งเก๊ง และ ประธานมูลนิธิบ้านเคียงเต้าโบ้เก้ง พร้อมด้วย คณะกรรมการอ๊ามฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมประกอบพิธี

โดยในช่วงเช้า จัดให้มีพิธีเฉี้ยโห้ย ณ หาดในยาง พิธีกรรมเปิดประตูอ๊าม พิธีเปิดป้ายอ๊าม พร้อมจุดประทัด จำนวน 999,999 นัด “ปักเหล่งเก๊ง” พิธีเฉี้ยถี่ก๊อง พิธีเชิดสิงโต มังกรทอง ถวายองค์หยี่หลองจิ้นกุ๊น พิธีกรรมซ่งเก๊ง ส่วนช่วงบ่ายจัดให้มีพิธีโข้กู้น พิธีฉลองเปิดอ๊ามหลังใหม่ พิธีซ่งเก๊ง การแสดงสิงโต มังกรทอง พร้อมจุดพลุฉลอง 9 ชุด และจุดประทัดอีก 999,999 นัด  และปิดท้ายด้วยด้วยพิธีส่างถี่ก๊อง

สำหรับอ๊ามบ้านเคียน หลังใหม่ นี้ สร้างขึ้นใหม่เพื่อทดแทนอ๊ามบ้านเคียนหลังเก่าที่ชำรุดและคับแคบ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 4,200,000 บาท พื้นที่ก่อสร้างอาคารโดยรวม 284 ตารางเมตร เป็นอาคารทรงสถาปัตยกรรมแบบจีน ที่ถูกต้องตามหลักศาสตร์จีนโบราณ เพื่อใช้เป็นสถานที่สืบสานประเพณีถือศีลกินผักของชาวจังหวัดภูเก็ต อันมีองค์เทพหยี่หลองจิ้นกุ้น หรือ เอี่ยวเจี้ยน หรือ องค์เทพสามตา เป็นพระประธานศาลเจ้า

การก่อสร้างอ๊ามบ้านเคียนหลังใหม่นี้ นายสัญญา ศรีเมือง ประธานอ๊ามบ้านเคียน ปั๊กเหล่งเก๊ง และ ประธานมูลนิธิบ้านเคียนเต้าโบ้เก้ง ร่วม กับคณะกรรมการศาลเจ้า ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาค เงิน วัสดุสิ่งของในการสร้าง ซึ่งจัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ และยกเสาเอก เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2566 ขณะนี้ก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ และได้เปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้ (3 ก.ค.2567)