ปิดต่อเกาะภูเก็ต ห้ามคนจากทุกจังหวัดเข้า ยกเว้น 16 กลุ่ม ถึง 30 ส.ค.นี้

โพสเมื่อ : Saturday, August 14th, 2021 : 6.27 pm

 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตเห็นชอบร่างคำสั่งมาตรการตรวจคัดกรองคนเข้าภูเก็ต ขยายเวลาปิดเกาะไปจนถึง 30 ส.ค.นี้ ห้ามคนทุกพื้นที่เข้าภูเก็ต ยกเว้น16 กลุ่ม

 

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 14 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 48/2564 ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยการประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบร่างคำสั่งจังหวัดภูเก็ตในการตรวจคัดกรองคนเข้าเกาะทุกช่องทาง ทั้งทางบก (ด่านท่าฉัตรไชย) ทางอากาศ และทางน้ำ และเห็นชอบร่างคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่จะประกาศใช้ต่อจากคำสั่งเดิมที่ได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม เป็นต้นมา และจสิ้นสุดในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นี้

โดยสาระสำคัญของร่างคำสั่งใหม่นี้ ใกล้เคียงกับคำสั่งเดิม แต่ได้มีการแก้ไขเพิ่มให้มีการผ่อนคลายมากขึ้น จากเดิมที่มีการยกเว้นให้ผู้ที่เข้าคุณสมบัติตามที่กำหนด 12 ข้อสามารถเข้าภูเก็ตได้ เป็นยกเว้นให้เข้าได้ถึง 16 ข้อ เช่น คนภูเก็ตที่มีทะเบียนบ้าน หรือ มีภูมิลำเนาอยู่ในภูเก็ต สามารถเข้าภูเก็ตได้ หรือ คนทำงานอยู่ในภูเก็ตเป็นประจำ สามารถเดินทางเข้าภูเก็ตได้ แต่ต้องมีหนังสือรับรอง รวมไปถึงผู้ที่เดินทางมาตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่เดินทางออกไปนอกพื้นที่ภูเก็ตสามารถกลับเข้ามาได้อีก รถขนส่งสินค้าสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ รถขนวัสดุก่อสร้าง ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อการส่งออก และกรณีผู้เหตุจำเป็นอื่นๆ ไม่สามารถเลื่อนการกำหนดนัดหมายได้ หรือกรณีอื่นๆ ซึ่งมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ต้องวินิจฉัยสั่งการ เป็นต้น

แต่บุคคลตามยกเว้นทั้ง 16 ข้อนั้นจะต้องฉีดวัคซีนตามที่จังหวัดกำหนด และต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test ภายใน 72 ชั่วโมง และจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทาง www.gophuget.com  อีกด้วย

โดยมาตรการดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 ส.ค.2564 นี้ อย่างไรก็ตามจะต้องรอคำสั่งจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

 

อย่างไรก็ตาม การที่จังหวัดภูเก็ตยังคงมาตรการในการตรวจคัดกรองคนเข้ามาในพื้นที่อย่างเข้มข้น เพราะต้องการที่จะสกัดเชื้อจากภายนอก เนื่องจากในขณะนี้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในภูเก็ตยังน่าเป็นห่วง ในแต่ละวันยังพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนที่สูงอยู่ รวมไปถึงพื้นที่ภายนอกเกาะภูเก็ตยังมีการแพร่ระบาดสูง จึงจำเป็นที่จะต้องมีความเข้มงวดสูงสุดในการคัดกรองคนเข้ามาในพื้นที่ และเพื่อต้องการที่จะเคลียร์การแพร่ระบาดในพื้นที่ให้เบาบางลงภายในสิ้นเดือน ส.ค.นี้