ปิดฉากอย่างสวยงาม บาสเกตบอล “อบจ.ภูเก็ต ลีก”

โพสเมื่อ : Tuesday, July 5th, 2022 : 8.51 am

 

ปิดฉากอย่างสวยงาม โครงการแข่งขันบาสเกตบอล “อบจ.ภูเก็ต ลีก” บาสเกตบอล Summer Cup 2565 ครั้งแรกที่ อบจ.ภูเก็ตจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน – ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 4 ก.ค. 65  นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลในพิธีปิดโครงการแข่งขันบาสเกตบอล “อบจ.ภูเก็ต ลีก” บาสเกตบอล Summer Cup 2565 ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันขึ้น ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหินภูเก็ต โดยมีคณะผู้บริหารอบจ.ภูเก็ต สจ. และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต Summer Cup 2565 เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565 มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 5 รุ่นอายุ ทั้งหมด 28 ทีม แบ่งเป็นทีมชาย จำนวน 22 ทีม ทีมหญิง จำนวน 6 ทีม รวมจำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมทั้งหมด 280 คน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชนเป็นจำนวนมาก และได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ ด้วยดี

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เนื่องมาจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกๆ ฝ่าย และทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยใช้กีฬาบาสเกตบอลเป็นสื่อ เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง ตลอดจนการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา”

สำหรับผลการแข่งขัน ประเภททีม รุ่นอายุ 16 ปี (หญิง) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม The Kop รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม SPK  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  ทีมสตรีภูเก็ด

รุ่นอายุ 18 ปี (หญิง)  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม The Kop  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมสตรีภูเก็ต  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม SPK

รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป (ชาย)  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม The Giant  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมสตรีภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม 35Cafe&VERTiCAL

รุ่นประชาชน (ชาย)  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม VERTiCAL  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม PH  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม The Giant

รุ่นอายุ 18 ปี (ชาย)  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม PKYA  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมภูเก็ตไทยหัว  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม PKYB

รางวัลผู้ทรงคุณค่า  รุ่นอายุ 16 ปี (หญิง) ได้แก่ เด็กหญิงวิศัลยา นาคะกิจวิบูลย์   รุ่นอายุ 18 ปี (หญิง) ได้แก่ นางสาวฟ้าใส ใจบุญ, รุ่นอายุ 18 ปี (ชาย) ได้แก่ นายฤทธิรงค์ พิลึก, รุ่นประชาชน (ชาย) ได้แก่ Alvin Nathaniel Paterson