ปลูกทุเรียนให้ครบ 1 แสนต้น อบจ.ภูเก็ต เทศบาลราไวย์เข้าร่วม

โพสเมื่อ : Thursday, July 6th, 2023 : 4.05 pm

ภูเก็ตเดินหน้าปลูกทุเรียนบนเกาะภูเก็ตให้ครบ 1 แสนต้น  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว อบจ. ภูเก็ต – เทศบาลราไวย์  เข้าร่วม ณ ป่าชุมชนราไวย์

วันนี้ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ป่าชุมชนราไวย์ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  นายนิกร ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์  รวมทั้ง นางจรัสศรี คำภีรสิงห์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และประชาชน เข้าโครงการปลูกทุเรียนบนเกาะภูเก็ต

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวทำให้เกิดสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและระบบนิเวศ และกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ต้นทุเรียนพื้นบ้านในป่าชุมชน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานและ ให้แนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายปลูกทุเรียนบนเกาะภูเก็ต จำนวน 100,000 ต้น/เมล็ด

สำหรับในวันนี้ เป็นการดำเนินโครงการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ณ ป่าชุมชนราไวย์ พื้นที่ 253 ไร่ พื้นที่ใช้สอย 15 ไร่ และมีการปลูกด้วยต้นทุเรียน จำนวน 500 ต้น และปลูกด้วยเมล็ดทุเรียน จำนวน 5,000 เมล็ด บนเนื้อที่ 5 ไร่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างรายได้ นำไปสู่การพึ่งตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตต่อไป