ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตปีนี้ จัดได้เต็มรูปแบบ 26 ก.ย. – 4 ต.ค.นี้ ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

โพสเมื่อ : Tuesday, August 30th, 2022 : 8.44 am

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เครือข่ายอ๊าม (ศาลเจ้า) ในจังหวัดภูเก็ต กว่า 30 แห่ง และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565  ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 ก.ย. ถึง 4 ต.ค.2565 ที่เป็นประเพณีเก่าแก่ของภูเก็ต ปฏิบัติสืบทอดกันมากว่าร้อยปี อีกทั้งราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศให้ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต เป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดภูเก็ต และมรดกของชาติไทยอีกด้วย โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฯ

 

ทั้งนี้ จากการประชุมได้ข้อสรุปว่า สามารถจัดงานประเพณีถือศีลกินผักได้อย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้มาตรการ D-M-H-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ม้าทรงและพี่เลี้ยง รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในศาลเจ้าทุกคน ต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และตรวจ  ATK ทุกๆ 3 วัน โดยตรวจครั้งแรก 2 วันก่อนเริ่มงาน หากผู้ใดมีผลตรวจเป็นบวกให้กักตัว และรักษาที่สถานพยาบาล รวมทั้งงดร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม ขอความร่วมมือม้าทรงให้งดแสดงอภินิหารที่อาจก่อให้เกิดสารคัดหลั่งในปริมาณมาก การคัดกรองอุณหภูมิให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารศาลเจ้า/ ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และรักษาระยะห่างตามมาตรการ  D-M-H-T-T-A 

 

ลดจุดไหว้ให้เหลือเท่าที่จำเป็น และกำหนดจุดปักธูปให้อยู่ภายนอกห้องที่มีอากาศถ่ายเท ห้ามมิให้จำหน่ายประทัดยกเว้นประทัดแพที่ได้รับอนุญาต และห้ามจุดพลุ ดอกไม้เพลิง เล่นประทัด ดอกไม้เพลิงอันตราย ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต จัดโรงครัว การแจกจ่าย และรับประทานอาหารได้แต่ลดความแออัด และสอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตให้คำแนะนำ และการรวมกลุ่มกันทุกกิจกรรม ให้รักษาระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 

นอกจากนี้หากพบผู้ติดเชื้อในบริเวณประกอบพิธีกรรม โรงครั สถานที่ประกอบอาหาร หรือ ร้านค้าบริเวณศาลเจ้าให้สถานพยาบาลในพื้นที่นำเข้ารับการรักษา และกักตัวผู้สัมผัส ตามมาตรการที่กำหนด และทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หลังจากนั้นให้ผู้ปฏิบัติงานชุดใหม่เข้าปฏิบัติงานต่อได้ หากพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากให้อยู่ในดุลยพินิจของศาลเจ้าพิจารณาปรับลดกิจกรรมหรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

นายกิตติวงศ์ จันทร์สัตธรรม นายกสมาคมอ๊ามภูเก็ต และประธานอ๊ามจุ้ยตุ่ย เต้าโบ้เก้ง มองว่า การที่จังหวัดอนุญาตให้จัดงานประเพณีถือศีลกินผักได้เต็มรูปแบบ โดยไม่มีการจำกัดจำนวนม้าทรงและผู้เข้าร่วมพิธีกรกรรมต่างๆ อนุญาตให้มีร้านค้าแผงลอยบริเวณศาลเจ้าได้ รวมทั้งสามารถหิ้วปิ่นโตได้ตามปกติ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะนอกจากจะสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวภูเก็ตแล้ว ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วย โดยขณะนี้ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเชื้อสายจีนในประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น รวมทั้งคนไทยด้วย ได้สอบถามข้อมูลการจัดงานและจองห้องพักเข้ามาบ้างแล้ว