ประชาธิปัตย์ปราศรัยใหญ่ที่ภูเก็ต ขนขุนพลช่วยลูกพรรคหาเสียงยาหอมผลักดันภูเก็ตมหานคร

โพสเมื่อ : Sunday, February 24th, 2019 : 5.41 pm

ประชาธิปัตย์ปราศรัยใหญ่ที่ภูเก็ต ขนขุนพลช่วยลูกพรรคหาเสียงทั้ง 2 เขต ยาหอมคนภูเก็ต หากเป็นรัฐบาลจะผลักดันภูเก็ตจัดการตนเอง ในรูปแบบมหานครภูเก็ต และ ยืนยันราคายางไม่ต่ำกว่ากิโลฯ 60 บาท

เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้ (24 ก.พ.) ที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ นางอัญชลี วานิช เทพบุตร กรรมการบริหารพรรค และแกนนำของพรรคประชาธิปัตย์ เปิดปราศรัยใหญ่ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยผู้สมัครของพรรคหาเสียงทั้ง 2 เขต คือ เขต 1 นายเรวัต อารีรอบ หมายเลข 13 และเขต 2 นายชัยยศ ปัญญาไว หมายเลข 11 ท่ามกลางสมาชิกพรรคและชาวภูเก็ตที่ชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมฟังการปราศรัยเป็นจำนวนมาก

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ปราศรัยถึงนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ แก้จน สร้างคน สร้างชาติ นโยบายเพิ่มรายได้ ทั้งการประกันราคาพืชผลทางการเกษตรไม่ให้ราคาตกต่ำเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และโดยเฉพาะในเรื่องยางพารา หากพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลจะทำให้ราคายางพาราไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 60 บาท และหากไม่สามารถทำให้ราคาสูงถึง 60 บาท ก็จะใช้นโยบายในเรื่องการประกันเข้าแทน รวมไปถึงปาล์มน้ำมันและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ อีกด้วย บัตรผู้มีรายได้น้อย สวัสดิการ อสม.รวมไปถึงนโยบายด้านอื่นของพรรค

ในส่วนภูเก็ตนั้น หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายที่จะผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในจังหวัดที่จะมีการจัดการตนเอง เป็นมหานครภูเก็ต โดยการเลือกผู้บริหารสูงสุด และมีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุนผลักดันการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วทันกับการเติบโตทางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของภูเก็ตที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก สามารถสร้างรายได้ปีละมหาศาล แต่โครงสร้างพื้นฐานในหลายส่วนและปัญหาต่างๆ ยังไม่ได้รับการแก้ไข จากปัญหาเรื่องงบประมาณและกฎระเบียบต่างๆ หากพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลจะผลักดันในเรื่องนี้อย่างแน่นอน

ดังนั้นประชาชนชาวภูเก็ตจะต้องเลือกพรรคที่พร้อมจะทำเพื่อคนภูเก็ตและผลักดันให้ภูเก็ตเป็นเมืองที่จัดการตนเอง เพื่อพัฒนาในหลายๆเรื่อง อย่างเช่น ศูนย์ประชุมนานาชาติที่ภูเก็ต ที่พรรคประชาธิปัตย์พยายามผลักดันมาหลายครั้ง แต่เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลโครงการก็ล้มทุกครั้ง

“พรรคประชาธิปัตย์ ไม่คิดจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคอื่นๆ แต่คิดที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ต้องถามว่า ใครพร้อมที่จะร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลบ้าง” นายอภิสิทธิ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในช่วงท้ายการปราศรัยของนายอภิสิทธิ์ ได้เปิดโอกาสให้ชาวภูเก็ตได้ชักถาม ซึ่งในวันนี้มีภาคเอกชนในภูเก็ตได้มาสอบถามด้วยกัน 3 องค์กร คือ นายสรายุทธ์ มัลลัม ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าภูเก็ต นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ได้สอบถามถึงนโยบายด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และการลงทุน รวมไปถึงชาวสวนยาง ชาวประมง และ อสม.