ประชาชนเดือดร้อนต้องช่วยนายก อบจ.ภูเก็ต ยังมอบต่อข้าวสาร-ไข่ไก่ เน้นกลุ่มเปราะบาง

โพสเมื่อ : Tuesday, June 15th, 2021 : 8.06 am

นายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ส่งมอบข้าวสาร และไข่ไก่ จาก CP ให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และผู้ป่วยติดเตียง ในเขต ต.รัษฎา และ ต.เกาะแก้ว

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ ศรีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 9 ลงพื้นที่แจกข้าวสารและไข่ไก่ จำนวน 500 ชุด ที่ได้รับมอบมาจากมูลนิธิในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่ชุมชนแหลมตุ๊กแก หมู่ 4 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี คณะจากเทศบาลตำบลรัษฎา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

หลังจากนั้น เวลา 13.45 น. นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายวีระวงศ์ จรสกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 6 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่แจกข้าวสารและไข่ไก่ ให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้รับมอบข้าวสาร 24,000 กิโลกรัม และไข่ไก่ 100,000 ฟอง จากมูลนิธิในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต 24 เขต ร่วมกันจัดซื้อไข่ไก่เพิ่ม 20,000 ฟอง รวม 120,000 ฟอง นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง และผู้ป่วยติดเตียง ทั้ง 24 เขต โดยสมาชิกสภาฯ ในแต่ละเขต จะลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ทำการสำรวจข้อมูล เพื่อให้ของที่เตรียมแจกนั้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง โดย 1 ครัวเรือน จะได้รับข้าวสารจำนวน 2 กิโลกรัม และไข่ไก่จำนวน 10 ฟอง ซึ่งการแจกนั้นจะเข้าไปยังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชน  เพื่อลดการกระจุกของประชาชนและตามมาตรการการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19