ประกาศเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์ม ทู ช็อป เทรดดิ้ง จำกัด

โพสเมื่อ : Friday, February 12th, 2021 : 12.16 pm

ประกาศ ! เชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์ม ทู ช็อป เทรดดิ้ง จำกัด ครั้งที่ 01/2564 ในวันที่ 25 ก.พ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 88 หมู่ที่ 4 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต