ประกาศผลการประกวดวาดภาพ Porto de Phuket, Painting Contest 2019 ภายใต้หัวข้อ Cherng Talay Signature

โพสเมื่อ : Wednesday, October 9th, 2019 : 3.07 pm

 

 

ปอร์โต เดอ ภูเก็ต (Porto de Phuket) ศูนย์การค้ารูปแบบใหม่ที่ตอบสนองเทรนด์การเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติได้อย่างลงตัว ร่วมกับ สถาบันการศึกษาภายในจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพ Porto de Phuket, Painting Contest 2019 ภายใต้หัวข้อ Cherng Talay Signature เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์การค้าปอร์โต เดอ ภูเก็ต ที่ตั้งอยู่ในบริเวณตำบลเชิงทะเล ซึ่งกำลังจะเปิดตัวในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ พร้อมทั้งรู้จักถึงวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเชิงทะเล โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเชิญชวนให้นักเรียนระดับประถมศึกษาหรืออายุไม่เกิน 12 ปี และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรืออายุไม่เกิน 19 ปี ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพ พร้อมตั้งชื่อผลงานให้สอดคล้องกับหัวข้อที่ได้กำหนดไว้

 

สำหรับผู้ได้รับรางวัล แบ่งออกเป็น ประเภทระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ปุณต์กวี ชูภักดิ์ โรงเรียนกาละพัฒน์ รางวัลรองชนะเลศอันดับ 1 ด.ญ.กัญจน์ธารา อุทัชกุล โรงเรียน Home School รางวัลรองชนะเลศอันดับ 2 ด.ญ.พิชญ์มันตา เลอศักดิ์พงษา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา รางวัลชมเชย ด.ญ.ไปรยา มือสันทัด โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท) รางวัลชมเชย ด.ช.ภูวนนท์ เพชรแก้ว โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 29 กะทู้ รางวัลชมเชย ด.ญ.ไอลีน เส้นปาน โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น)

ประเภทระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ น.ส.เสาวนีย์ พรหมเกิดโรงเรียน สตรีภูเก็ต รางวัลรองชนะเลศอันดับ 1 นายนภสินธุ์ นิสิตโยธากุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลศอันดับ 2 นายสรวิชญ์ สิริรัตติกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต รางวัลชมเชย น.ส.วัชรีวรรณ สงวนสินธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต รางวัลชมเชย ด.ญ.อรวี แดนเชวงพงค์ โรงเรียนดาราสมุทร รางวัลชมเชย นายอภิรักษ์ ขุนอักษร โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

สามารถติดตามผลการประกวด รวมทั้งรู้จักกับศูนย์การค้าปอร์โต เดอ ภูเก็ต เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/portodephuket/