บันเทิงป่าตอง รุกป้องกันหม้อข้าว หลังต่างชาติเปิดบาร์ลอบค้ากามเด็ก ทำเสียหายไม่น้อยกว่า 100 ล้าน

โพสเมื่อ : Sunday, March 19th, 2023 : 9.06 am

ผู้ประกอบการสถานบันเทิงซอยบางลา จับมือป้องกันหม้อข้าวตัวเอง หลังต่างชาติเปิดบาร์ ลักลอบค้ากามเด็ก ทำกระทบไปทั่ว ระบุธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง ได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่า 100 ล้าน ในช่วง 7 วัน จี้จัดการธุรกิจลังโฟมขายแอลกอฮอล์ชายหาด

นายวีรวิชญ์ เครือสมบัติ ประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงป่าตอง ร่วม ประชุมกับผู้ประกอบการสถานบันเทิง ผับ บาร์ ในพื้นที่ซอยบางลา เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการ การให้บริการที่ถูกต้อง เน้นทุกสถานบันเทิงจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ห้ามใช้บริการ และห้ามทำงาน ภายหลัง เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง นำกำลังเข้าจับกุมบาร์ของชาวต่างชาติที่ลักลอบขายบริการเด็กอายุ ต่ำกว่า 18 ปี

นายวีรวิชญ์ กล่าวว่า การประชุมในครั้ง สืบเนื่องจากมีการจับกุมสถานบริการแห่งหนึ่ง ที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้ามาขายบริการ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความเสียหายให้กับจังหวัดภูเก็ต และผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่ซอยบางลา และอื่น ๆ ของป่าตองเป็นอย่างมาก และเป็นการทำลายหม้อข้าวของท่องเที่ยวป่าตอง  จึงได้เชิญผู้ประกอบการมาทำความ เข้าใจและร่วมกันปกป้องหม้าข้าวของคนในพื้นที่ไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำลายเหมือนครั้งนี้

“เพราะโดยส่วนใหญ่ 99% ผู้ประกอบการในพื้นที่ จะปฏิบัติตามกฎที่วางไว้ อยู่แล้ว เช่น  ห้ามเด็กต่ำกว่า 18 ทำงานหรือมาใช้บริการ, เรื่องยาเสพติด , การทำร้ายนักท่องเที่ยว และ การพกพาอาวุธ ซึ่งที่ผ่านมามีการรณรงค์มาตลอด โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่”

นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือทุกคนเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมาอีก เพราะในส่วนของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ และอาจรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วย ที่อาจจะไม่ทราบว่า มีร้านหรือบาร์ในลักษณ์ดังกล่าวเข้ามาเปิดในพื้นที่ ที่ หากพบสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งมายังทางชมรมฯ ทราบทันที่เพื่อจะได้แก้ปัญหา ถ้าทุกคนร่วมมือกัน เชื่อว่ามาเฟียต่างชาติก้ไม่กล้าที่จะเข้ามาลงทุนในกิจการที่ไม่ถูกต้อง

นายวีรวิชญ์ กล่าวต่อไป ว่า สำหรับร้านของชาวต่างชาติที่ลักลอบค้ากามเด็ก และถูกจับกุมในครั้งนี้ เพิ่งเข้ามาเปิดได้ไม่ได้ และเป็นร้านที่ขยายสาขามาจากที่อื่น ซึ่งทราบว่านอกจากร้านที่ถูกจับไปแล้วยังมีอีก 4 ร้าน ที่อยู่ในเครือเดียวกัน ซึ่งเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณ์เดียวกันอีก แต่ทราบว่าเจ้าหน้าที่สั่งปิดไปแล้ว ในส่วนของชุมรมฯ เบื้องต้นจะร่วมกันแบนร้านดังกล่าว หากพบว่า มีการเช่าพื้นที่จากใคร และ สามารถคุยได้ จะขอให้ยกเลิกการเช่าพื้นที่ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย เพราะจากข้อมูลทราบว่า ยังมีเด็กที่อยู่ในความดูแลของผู้ประกอบการดังกล่าวอีกจำนวนหนึ่ง หากเขามาเปิดให้บริการอีกเกรงจะมีการนำเด็กมาใช้อีก”

นายวีรวิชญ์ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาสถานประกอบการในพื้นที่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการนำเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มาทำงาน หรือให้เข้ามาใช้บริการ  ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 18 ปี และ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีคำสั่งให้ทุกร้านปิดในเวลา 1 นาฬิกา  ทำให้ส่งผลกระทบกันไปในวงกว้าง โดยเฉพาะกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

จากการประเมินคาดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลา 7 วัน ทำให้เศรษฐกิจเมืองเสียหาย  เมื่อบาร์ปิดเร็วนักท่องเที่ยวก็ไปรวมตัวกันที่หน้าชายหาด และ ทำให้เกิดธุรกิจลังโฟม ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บ้างเจ้ามีการนำเก้าอี้มาบริการด้วย และอาจจะเกิดอาชญากรรมขึ้นได้ ซึ่งเรื่องนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย