บริษัทไทยเบฟเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ

โพสเมื่อ : Friday, August 16th, 2019 : 3.44 pm

บริษัทไทยเบฟเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ Serve Responsibly ครั้งที่ 8 มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในแนวทางสร้างสรรค์และตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (16 ส.ค.) ที่โรงแรมรามาดา พลาซ่า บาย วินด์แฮม เจ้าฟ้า ภูเก็ต นายสุรพล อุทินทุ  ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Serve Responsibly ครั้งที่ 8 โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ด้านการกฎหมาย ด้านการแพทย์ และประสบการณ์ตรงจากตำรวจ ประกอบด้วย นางสาวชูศรี ประเสริฐสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นายแพทย์พิธาน วงศ์ธนพรเลิศ General Practitioner โรงพยาบาลบางปะกอก 8 และ พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิสมัย ผกก.ตม.จว.หนองคาย และ มี ผู้เข้าร่วมอบรม ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มครบวงจรระดับภูมิภาคมีความมุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งดีๆ สู่สังคม โดยการมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในแนวทางสร้างสรรค์และตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบ โดยมีพันธกิจในเรื่องของการกระตุ้นเตือนผู้บริโภคให้เกิดจิตสำนักในการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งในเรื่องของนโยบายการบริหารงานด้านการกำกับดูแลตนเอง การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยไม่ทำการตลาดสินค้าประเภทเครื่องแอลกอฮอล์กับผู้บริโภคที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์ “เมาไม่ขับ” ณ จุดที่มีการแสดงคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้น ทั้งนี้ไทยเบฟจึงได้มีการต่อยอดและขยายผลกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไปยังกลุ่มผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและเชื่อมโยงไปยังผู้บริโภค

จึงก่อให้เกิดแนวคิดในการจัดทำ โครงการ Serve Responsibly (เซิร์ฟ เรสพอน ซีบรี้) ถือเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้จำหน่ายโดยตรงและเชื่อมโยงไปถึงผู้บริโภค เป็นโครงการที่ต้องการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราเสี่ยงของผู้บริโภคกับการเกิดอุบัติเหตุจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาด ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยกลุ่มเป้าหมายจะเริ่มจากผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารพรีเมียมที่เป็นพันธมิตรขององค์กร โดยเรียนเชิญผู้ประกอบการให้จัดส่งพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเข้าร่วมฝึกอบรม เช่น ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จัดการบาร์ เป็นต้น

นายสุรพล อุทินทุ  ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวการจัดอบรมในครั้งนี้ ว่า เป็นการจัดอบรมครั้ง 8 ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริการโดยตรง โดยเน้นกิจกรรมที่สอดแทรกเนื้อหาสาระของการเป็นผู้ให้บริการที่มีความรับผิดชอบตลอดช่วงเวลาที่ฝึกอบรมภายในงานมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน จำนวน 3 คน และเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มครบวงจร เรามีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการ Serve Responsibly ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพราะเรามุ่งมั่นที่จะคืนสิ่งที่ดีสู่สังคม เรามีความตระหนักถึงความรับผิดชอบการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันได้ ทุกส่วนเราต้องมีส่วนร่วม เราได้จัดกิจกรรมต่างๆ ไปถึงผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการเมาไม่ขับ หรือขับขี่โดยปลอดภัยซึ่งในโครงการ Serve Responsibly นี้เราจัดทำเพื่อผู้ประกอบการ เพราะว่าผู้ประกอบการคือหนึ่งในบุคคลที่จะนำสินค้าสู่ผู้บริโภคและมีความสำคัญถ้าผู้ประกอบการสามารถตระหนักถึงความรับผิดชอบ เข้าใจว่าอะไรถูกอะไรควรก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการโดยตรงและได้จัดขึ้นมาครั้งที่ 8 แล้ว โดย 3 ครั้งที่ผ่านมาจัดที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ จัดที่ภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ จัดที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 6 จัดที่ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และครั้งที่ 7 จัดที่จังหวัดเชียงใหม่โดยจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งมุ่งหวังจะขยายกิจกรรมออกไปทั่วประเทศ เพื่อผู้ประกอบการต่างๆ ที่อยู่ภายนอกกรุงเทพและเขตปริมณฑลจะได้รับทราบและเข้าใจ หวังว่าผู้ที่เข้าอบรมจะได้นำสิ่งที่เรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการนี้ไปถ่ายทอความรู้ต่อให้หน่วยงานของผู้เข้าอบรมต่อไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้เข้าอบรมได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร Serve Responsibly แล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้รับทั้งความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ และยิ่งไปกว่านั้น คือ การมีจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้บิการที่ดี ซึ่งหากผู้ให้บริการทุกคนมีจิตสำนึกที่ดี สังคมก็จะสามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไทยเบฟเองก็จะได้ชื่อว่าเป็นองค์กรกำกับดูแลตนเองได้อย่างแท้จริง