น้องๆ นักเรียน จากศูนยัพัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคาพะเนียงแตก เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน ที่ “อควาเรีย ภูเก็ต”

โพสเมื่อ : Thursday, March 9th, 2023 : 10.04 am

เมื่อเร็วๆนี้ น้องๆ นักเรียนจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งคาเพนียงแตก เข้าเยี่ยมชมอควาเรีย ภูเก็ต  เพื่อเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับน้องๆ นักเรียน

อควาเรีย ภูเก็ตพ ร้อมต้อนรับน้องๆ นักเรียนทุกแห่งทั่วประเทศที่สนใจมาทัศนศึกษานอกห้องเรียน พร้อมประสบการณ์ที่ประทับใจ โทรสอบถาม 076-629800 ต่อ 703 มือถือ 088-9081635