“นายก เรวัต” ชี้แจงแนวทางการใช้อาคารศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมฯ 32 แห่ง

โพสเมื่อ : Wednesday, March 23rd, 2022 : 9.21 am

 

“นายกเรวัต” นำทีม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ประชุมชี้แจง แนวทางการใช้ประโยชน์ อาคารศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมฯ 32 แห่ง ที่มีการขอใช้

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้ประโยชน์อาคารศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมฯ พร้อมมอบบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์อาคารศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมฯ แก่ผู้ขอใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย วัด มัสยิด และโรงเรียน จำนวน 32 แห่งในจังหวัดภูเก็ต โดยมี เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ ได้แจ้งเรื่อง เพื่อทราบข้อมูลศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมฯ ในกำกับดูแลของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนวทางการใช้ประโยชน์อาคารศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมฯ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับจัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมอื่นๆ ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนรายละเอียดบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์อาคารศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมฯ เงื่อนไข และการจัดทำรายงานการใช้ประโยชน์อาคารศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมฯ