นายก อบจ.ภูเก็ต และรองนายกฯ ลงพื้นที่สำรวจทุ่งถลางชนะศึก และชุมชนท่าเรือใหม่ รัษฎา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

โพสเมื่อ : Thursday, September 15th, 2022 : 7.57 am

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 นายเรวัต อารีรอบ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักช่าง นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมสำรวจพื้นที่บริเวณทุ่งถลางชนะศึก ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามต่อไป