นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ต

โพสเมื่อ : Monday, September 25th, 2023 : 2.49 pm

 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ต สู่การบริหารงานด้านการบริการประชาชนด้วย “เทคโนโลยีดิจิทัล” ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2566 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา จ.พังงา โดย นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวรายงานในนามประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภา ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล จำนวน 12 เทศบาล เข้าร่วม

การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงเพื่อให้คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ตและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับมุมมอง วิสัยทัศน์ สนับสนุนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น