นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู ก และ ครู ข CPR จ.ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Saturday, August 26th, 2023 : 6.18 pm

วันนี้ ( 26 สิงหาคม 2566 ) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู ก และ ครู ข CPR จังหวัดภูเก็ต (Basic Life Support Instructor and Basic Life Support Instructor Assistance) ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู ก CPR (Basic Life Support Instructor) ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 26-27 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ลานมังกร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู ก CPR (ระดับครูผู้สอน) โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลบางสะพานน้อย และอาสาสมัครสอนช่วยชีวิตฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) เพื่อพัฒนาทักษะการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานระดับครูผู้สอน ให้แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นบุคลากรกองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตต่อไป